Ваня Дудаш народзена 15. юния 1992. року у Руским Керестуре. Закончела Основну школу у Руским Керестуре як школярка генерациї, потим природно-математични напрям у Ґимназиї Йован Йованович Змай 2011. року у Новим Садзе. Дипломовала Общу Медицину на анґлийским язику на Универзитету у Новим Садзе на медицинским факултету 2018 року.

Достала першу награду за прозу на Митъовим литератруним конкурсу 2007. року, котру додзелєл часопис МАК. Авторка је творох у кнїжки Дебитанти. Роботи єй обявйовани у Литературним слове, а твори на сербским язику обявйовала у школярским часопису Скамия у Новим Садзе.

Самостойна збирка поезиї Задумай єй видата 2010. року. 

Поезия

 

МРИЯ

Же бизме могли дихац

Место облакох

Отверали зме нашо души

Там дзе ше поцилунок

Подперал на ограду стриберного дижджу

Там дзе Мешацов прах

Лєцел над гадвабнима ґарадичами

Як кед би дацо забул

Там попри дижджу котри нє зна плакац

И попри попатрунку котри

Лєм здогадує на блїзкосц капки и води

Мнє и тебе

Там ши ме учела розумиц одронутосц

Же бим ше покорела нєпохоплївому швету

Же бим випивала глїбину каждей хвилъки

Учела ши ме о одрастаню

А я завше остала дзецко

ОСАМЕНОСЦ

Досцигли зме хвильку – чувства без гранїцох

На кавчу

Дзе дриме нєзадоволъство

Чи видзиш

Його кирвави колєна?

Чи зме можебуц нє постали

Безтїлесна жажда котра зоз дотику настава?

Нє

Ми ше лєм преображели

До двох осаменосцох

ТИМ ЦО НЄ МОЖУ СЦЕКНУЦ ОД СЕБЕ

Єшенъски витор два рана

Ґуцка мойо пацерки

Два прекляти рана ме будзи

З розбиваньом криштальових слизох

Цо на моїм облаку повишани

Вечарами ми ше вишмеює

Же з мою гвизду скапали жаданя

Закруцам ше до поньви нагнївана на Слунко

Свидома же ше укладам до преходносци.

О ФАМЕЛИЇ

Три конци швета

Повязани зоз найдрагоциншу нїтку

Три червени зарї кажде рано

Грею їх думки о лєпшим живоце

Єдна греє з оцову любову

Друга преноши мацерово поцилунки

Треца уклада дзецински слизи.

НЄМИ КРИК

Нашмеє ме ранше

Лупканє швижих капкох

По облакох вичносци

Виполня ме крики по

Клїткох бруднх

Нє похопююци же ше одрекам себе

Долапим блищаци висоти .

ОПИВАНЄ

Опивайце ше з вином , з поезию або з чесноту по вашей волї

Шарл Бодлер

 

Остатнї погар вина

Вноци ше напил

На посцелї опито

Заглавок дримал

Лампа ше гойсалa

По пияним ритму

Мелодиї вина

Фиронґи шептали писню ганьби

Алє ганьба нє исновала у тей хвильки.