Микола М. Цап рођен је у Куцури 3. септембра 1959. године. Основну школу је завршио у Куцури (1974), гимназију у Врбасу (1978), а Филозофски факултет, Група за југословенске и општу књижевност у Новом Саду (1988).

Запослен је у Новинско-издавачкој установи „Руске слово” у Новом Саду, од 2003. године на месту одговорног уредника часописа за књижевност, културу и уметност „Шветлосц”.Пише радове из области историје књижевности, историје културе и националне историје, а бави се и библиографијом и новинарством.

Године 2012. изабран је за члана Уређивачког одбора „Лексикона писаца српске књижевности” Матице српске из Новог Сада.

Учествовао је на више међународних научних конференција у Новом Саду, Вуковару, Прешову, Свиднику, Старој Лесни, Ужгороду, Лавову и Тернопољу.

Објавио је књиге: Црква и школа у Куцури (Нови Сад, 1996), Сто седамдесет година цеха занатлиjа у Куцури (Куцура, 1997) и На изворима духовности (Нови Сад, 2014).

Литература

  1. Име Микола М. Цап ( русински фонт ) се на интернету појавњује на више од три странице