Mikola M. Cap rođen je u Kucuri 3. septembra 1959. godine. Osnovnu školu je završio u Kucuri (1974), gimnaziju u Vrbasu (1978), a Filozofski fakultet, Grupa za jugoslovenske i opštu književnost u Novom Sadu (1988).

Zaposlen je u Novinsko-izdavačkoj ustanovi „Ruske slovo” u Novom Sadu, od 2003. godine na mestu odgovornog urednika časopisa za književnost, kulturu i umetnost „Švetlosc”.Piše radove iz oblasti istorije književnosti, istorije kulture i nacionalne istorije, a bavi se i bibliografijom i novinarstvom.

Godine 2012. izabran je za člana Uređivačkog odbora „Leksikona pisaca srpske književnosti” Matice srpske iz Novog Sada.

Učestvovao je na više međunarodnih naučnih konferencija u Novom Sadu, Vukovaru, Prešovu, Svidniku, Staroj Lesni, Užgorodu, Lavovu i Ternopolјu.

Objavio je knjige: Crkva i škola u Kucuri (Novi Sad, 1996), Sto sedamdeset godina ceha zanatlija u Kucuri (Kucura, 1997) i Na izvorima duhovnosti (Novi Sad, 2014).

Literatura

  1. Ime Mikola M. Cap (rusinski font) se na internetu pojavnjuje na više od tri stranice.