Redovni član SANU i predsednik Sekcije za kardiovaskularnu patologiju i razvoj medicinskih nauka SANU

Akademik Vladimir Kanjuh je rođen 1929. godine u Ohridu. Još kao dete često je dolazio sa svojim bratom Đorđom u Ruski Krstur gde su živeli njihovi baba i deda. (Vladimirov otac Ivan Kanjuh je početkom 20. veka bio jedan od najvećih krsturskih intelektualaca, studirao je na tri Univerziteta – u Budimpešti, Berlinu i Beogradu).

Akademik Vladimir Kanjuh je završio srpsko-francusku osnovnu školu u Bitolјu, gimnaziju u Beogradu, a Medicinski fakultet takođe u Beogradu, 1955. godine.

Za redovnog profesora je izabran 1982. godine. Radio je na Institutu za patologiju. Bio je na usavršavanjima u Parizu, Londonu, SAD. Predavao je na više medicinskih fakulteta u Jugoslaviji, najduže na beogradskom i novosadskom Univerzitetu. Akademik Kanjuh je bio osnivač postdiplomskih studija, prodekan i upravitelј Instituta za patologiju.

Redovni član SANU je postao 1983. godine, gde je bio sekretar Odelјenja za medicinu i predsednik Sekcije za kardiovaskularnu patologiju i razvoj medicinskih nauka.

Kao autor i koautor je objavio više od 1000 naučnih radova. Nјegovi naučni radovi su citirani više od 700 puta.

Akademik Kanjuh je bio predsednik Udruženja za aterosklerozu Srbije, kopredsednik Društva lekara Srbije i Grčke, član Saveta Evropskog društva za patologiju i Internacionalnog društva za aterosklerozu, predsednik Udruženja patologa Jugoslavije. Autor je ili koautor više od 30 knjiga.

Takođe je laureat više nagrada za nauku, a najvažnije su: Oktobarska nagrada grada Beograda 1974, Sedmojulska nagrada Srbije 1989, Medalјa Semmelweiss u Mađarskoj 1990, Pohvala Patrijarha Pavla 2000, Nagrada Akademik B. Đorđević 2000, Nagrada Udruženja univerzitetskih nastavnika Srbije 2002, Nagrada Braće Karić 2003.