Rusinske vertikale

Dr Aleksandar Sakač-Budišin

Dr Aleksandar Sakač-Budišin, lekar (Đurđevo 2.01.1895 – Sremska Mitrovica 30.07.1970). Otac mu je bio Petar, ćurčija, a majka Melanija rođ. Gubaš, domaćica. Porodica se početkom 20. veka preselila u Novi Sad, gde je Aleksandar išao u školu i maturirao u gimnaziji (1912). Otac  je imao radnju u Ćurčijskoj ulici (preko puta Saborne crkve), biran je za opštinskog odbornika, a bio je među 23 Rusina koji su na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu 25. novembra 1918. glasali za prisajedinjenje Vojvodine…

0
Opširnije...

Dr Đura Pap

Dr Đura Pap je rođen u Ruskom Krsturu 1913. godine. Osnovnu školu je završio u rodnom selu, a studije medicine u Zagrebu 1939. godine. Obavezni lekarski staž obavio je u Velikom Bečkereku (Zrenjanin), a 1941. godine dolazi u Ruski Krstur, ali je nedugo zatim mobilisan u vojsku kao rezervni oficir i lekar. Jednu godinu radio je na Kosovu. Posle oslobođenja vraća se u rodni Krstur i u okviru Zdravstvene stanice osniva Savetovalište za žene trudnice i porodilјe. Samopregornim i praktično…

0
Opširnije...

Dr Borislav Sakač

Dr Borislav Sakač je rođen 1932. godine u Turiji, gde su mu roditelјi ‒ majka Sofija i otac Aleksandar ‒ bili lekari. Osnovnu školu je pohađao u rodnom mestu i Đurđevu, a u Zagrebu gimnaziju i Medicinski fakultet. Po obavlјenom lekarskom stažu zaposlio se u zdravstvenoj stanici u Đurđevu. U Novi Sad je prešao 1964. za lekara u ambulanti Elektrovojvodine, u sastavu Doma zdravlјa. Specijalistički ispit iz medicine rada položio je 1969. godine. U Beogradu je odbranio magistarski rad pod…

0
Opširnije...

Irina Papuga

Irina Papuga je rođena 12. novembra 1946. godine u Bačincima, osnovnu školu je pohađala u Bačincima i Kukujevcima, a srednju, Višu pedagošku i Filozofski fakultet, nastavna grupa Pedagogija, završila je u Novom Sadu. Radila je u Ruskom Krsturu, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, nauku i kulturu, Kulturno-prosvetnoj zajednici Vojvodine i Zavodu za kulturu Vojvodine u Novom Sadu. Bila je poslanica Prosvetno-kulturnog veća Skupštine AP Vojvodine, članica Prosvetnog saveta Vojvodine, pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje, nauku i kulturu, predsednica Skupštine Društva za…

0
Opširnije...

Dr Milutin Gubaš

Dr Milutin Gubaš je rođen 1893. godine u Đurđevu u zemlјoradničkoj porodici. Osnovnu školu je završio u rodnom selu, Srpsku gimnaziju u Novom Sadu, a potom se upisao na Medicinski fakultet u Budimpešti, nastavio studije u Pragu, gde je i diplomirao. Posle obavlјanja obaveznog lekarskog staža zapošlјava se kao lekar u Ambulanti državne železnice u Novom Sadu, gde je radio ceo radni vek. Uporedo s tim, lečio je stanovništvo, obične radnike i sirotinju na novosadskom naselјu Telep. Osim srpskog i…

0
Opširnije...

Dr Jovan Janko Šarik

Dr Jovan Janko Šarik je rođen 1909. godine u zemlјoradničkoj porodici u Đurđevu, gde je završio osnovnu školu. Studirao je medicinu i diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Po obavlјenom obaveznom lekarskom stažu radio je  više godina kao upravnik Zdravstvene stanice u Rumenačkoj ulici broj 10 u Novom Sadu. Bio je aktivan kulturno-prosvetni radnik između dva rata. Nakon povlačenja dr Gubaša, bio je i odgovorni urednik lista „Ruska zarja“ 1936. godine. Posle oslobođenja aktivno je učestvovao u kulturnom životu Novog…

0
Opširnije...

Prof. dr Janko Pasternak

Prof. dr Janko Pasternak je rođen u Kuli 1970. godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu  upisao je 1989. godine. Kao student je više puta nagrađivan za postignut uspeh, a bio je i stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije, kao i Fonda za stipendiranje darovitih studenata novosadskog Univerziteta. Diplomirao je u decembru 1994. godine sa prosečnom ocenom  9,60. Specijalizaciju opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu upisao je 1996. godine, a specijalistički ispit položio sa odličnim uspehom u oktobru 2001.…

0
Opširnije...

Prof. dr Ljuba Budinski-Petković

Prof. dr Ljuba Budinski-Petković je rođena1964. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu završila je u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 5,00, a Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, smer fizika, završila je 1988. godine sa prosečnom ocenom 9,67. Poslediplomske studije, smer: “Teorijska fizika kondenzovanog stanja materije”, završila je na Fizičkom fakultetu u Beogradu 1996. godine sa prosečnom ocenom 9,80, a doktorirala 1998. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Godine 1989. izabrana je u zvanje asistenta, 1999. u zvanje…

0
Opširnije...

Evgenij  M. KOČIŠ

Pisac, urednik Rodio se u Đurđevu 05.08.1910. godine, u siromašnoj seljačko-radničkoj porodici sa devetoro dece, i rođeni je brat poznatog ruisnskog lingviste i pisca Mikole M. Kočiša. Osnovnu školu je završio u Đurđevu.  U Novi Sad odlazi 1935. godine, a 1936. Polazi u monašku školu u Visokim Dečanima, no ubrza shvata da to nije pravi izbor za njega, i vraća se u Novi Sad u kojem radi kao nadničar, a zatim kao radnik u preduzeću za izradu ambalaže. Već 1937.…

0
Opširnije...

Dr JULIJAN RAMAČ

Redovni profesor rusinskog jezika na Odseku za rusinistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu  Dr Julijan Ramač je rođen u Ruskom Krsturu 1940. godine, Filološki fakultet ‒ Ruski jezik završio je u Beogradu, doktorirao o temi «Predloške konstrukcije u rusinskom književnom jeziku» u Beogradu, radio kao predavač ruskog i rusinskog jezika u Ruskom Krsturu, kao lektor u Radio Novom Sadu i kao profesor na Odseku za rusinistiku Folozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je jedno vreme obavlјao dužnost šefa Odseka. Pored…

0
Opširnije...
Kalendar novosti
април 2024.
П У С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Najnovije
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
29 новембра, 2023
Posetite