Publicista, novinar, prvodilac, dugogodišnji društveno poltički aktivista

Đura Latjak je rođen 31. oktobra 1933. u Ruskom Krsturu. Završio je novinarsku školu 1951. u Beogradu, Višu školu društveno-poltičkih nauka 1962. i četiri semestra Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Svoj radni vek je počeo kao novinar u rusinskoj redakciji Radio Novi Sad. Karijeru je produžio u redakciji novina Ruske slovo gde je od aprila 1963. imenovan za glavnog i odgovornog urednika, a u septembru 1965. i za direktora Novinsko izdavačke ustanove Ruske slovo. Ove dve funkcije je obavljao do kraja februara 1970. godine. Iste godine prelazi na mesto glavnog i odgovornog urednika redakcije izdavačke delatnosti u NIU Ruske slovo gde ostaje punih 19 godina i to je bio „zlatan period“ u izdavaštvu na rusinskom jeziku. Do odlaska u penziju  radio je kao slobodan novinar u redakciji Ruske slovo Kao penzioner od 1992. do juna 1999. godine honorarno radi kao novinar i spiker-moderator u emisiji na ukrajinskom jeziku.

Prva pripovetka mu je objavljena 1951. godine u novinama Ruske slovo, a prva pesma u Narodnom kalendaru 1957. godine. Humorističku prozu je intenzivno počeo pisati posle 1976. pretežno za emisiju Na talasima muzike i humora  za rusinsku redakciju RNS gde je učestvovao i kao glumac.

Autor je knjige Tal i druge priče i humorističko-satirične zbirke Ferkov dnevnik. Koautor je i autor više  monografija i antologija poezije i proze na rusinskom, srpskom i ukrajinskom jeziku. Učesnik je više simpozijuma i naučno-stručnih skupova. Piše eseje, oglede i autor je značajnog broja biografija i portreta rusinskih pisaca. Od monografija su najzapaženije  Ruske slovo 1945-1985,  zatim  25 godina ART-RNT Đađa i dvotomno izdanje monografije Pozorišni život Rusina. Prevodi poeziju i prozu sa više slovenskih jezika. Piše na rusinskom, srpskom i ukrajinskom jeziku.

Poznat je kao društveno-poltički aktivista u okviru rusinske nacionalne zajednice i šire. Jedno vreme je bio podpredsednik Društva novinara Vojvodine, predsednik Književne zajednice Novog Sada, predsednik Društva pisaca Vojvodine, predsednik Saveza amaterskih pozorišta Vojvodine, predsednik Kulturno-prosvetne zajednice Novog Sada.

Za ukupni angažman na polju kulture dobio je niz priznanja i odlikovanja kao što je Orden rada sa srebrnim vencem, Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vencem, Oktobarska nagrada Novog Sada, Povelje Novog Sada, Iskra kulture KPZ Vojvodine, Zlatne značke KPZ Srbije i druge.

Literatura:

  1. Monografija Ruske slovo 1945.-1985.
  2. Monografsko izdanje 25 godina ART-RNT „Đađa“
  3. Monografija Pozorišni život Rusina
  4. Pod imenom Đura Latjak na intrnetu je nađeno 11 odrednica.