Pisac, novinar, glavni i odgovorni urednik časopisa za literaturu, kulturu i društvena pitanja Švetlosc, dramski stvaralac i inicijator mnogih kulturnih manifestacija

Đura Paprahaji je rođen u Ruskom Krsturu 11. novembra 1936. godine. Otac Đura, majka Magdalena, rođena Roman. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u svom mestu, Srednju fiskulturnu školu u Novom Sadu gde je potom diplomirao jugoslovensku književnost. Radio je kao nastavnik u Vrbasu i Ruskom Krsturu, a potom kao novinar u nedejniku na risonskom jeziku Ruske slovo. Punih 27 godina je bio glavni i odgovorni urednik obnovljenog časopisa Švetlosc.

Bio je dramaturg, a zatim i direktor Drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu  (1979–1982). Značajan je poeta, prozni i dramski pisac, književni kritičar, antologičar i pozorišni režiser. Autor je velikog broja kniga poezije i proze za odrasle i decu. Napisao je 23 drame koje su izvođenje na sceni, ili na radiju.

Neka od njegovih dela prevedena su na druge jezike (srpski, slovački, ruski, mađarski, rumunski, ukrajinski, letonski, jermenski).

Kao režiser prvi put se ogledao 1960. godine u KPD Maksim Gorki u Novom Sadu, a glumom se počeo baviti kao učenik u višim razredima osnovne škole u Ruskom Krsturu i njome se nastavio baviti  u Novom Sadu i Vrbasu.

Paparhaji je jedan među najznačajnijim inicijatorima osnivanja Amaterskog rusinskog pozorišta Đađa sa scenama u Novom Sadu i Ruskom Krsturu, i  ujedno višegodišnji umetnički rukovodilac i režiser Đađe.

Za svoj plodan rad  u više oblasti kulturnog stvaralaštva dobio je veći broj nagrada i priznanja. Najznačjanije među njima su: nagrada Neven (1980), Iskra kulture KPZ Vojovdina (1982), Orden Republike Srbije sa bronzanim vencem (1982), Oktobarska nagrada Grada Novog Sada (1984), Vukova nagrada KPZ Srbije (1996), nagrada Aleksandar Duhovnič (1997), i Nagrada za životno delo Društva pisaca Vojvodine.

U prevremenu penziju odlazi 1993. godine sa mesta glavnoga i odgovornog urednika časopisa Švetlosc. Umro je 15. marta 2008. godine u Novom Sadu, a sahranjen je 17. marta na groblju u Ruskom Krsturu.

Literatura:

 1. Integralni tekst za biografsku odrednicu Đura Papharhaji
 2. https://www.unipo.sk/public/media/14248/Spomienky%20na%20Filozoficku%20fakultu%20v%20Presove.pdf
 3. https://issuu.com/svetlosc/docs/01_svetlosc_-_2017_text_web
 4. https://issuu.com/ruskeslovo2012/docs/ruskeslovo_15_3572
 5. https://zavod.rs/wp-content/uploads/2015/03/CERVENA-RUZA-II-WEB.pdf
 6. https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/Zbornikvelicinamalih.pd
 7. https://www.rusynacademy.sk/image/1-2008.pdf
 8. https://www.druztvo.org/ruski/vidania/5a%20Studia%20Pdf%20Ruthenica%2018%20za%202013..pdf
 9. https://www.rusuk.org/robotni/GLAS%20SOJUZU%209.pdf
 10. https://rdsa.tripod.com/biografiji.htm
 11. Serijal „Doprinos Rusina razvoju Novog Sada“ , nar.org.rs,