Ana Rimar Simunovič, rođena je 9. decembra 1991. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, i diplomirala na Katedri za rusinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta, masterovala i na kraju doktorirala 2023. godine na temi „Mit zavičaja u delu Mihajla Kovača u kontekstu recepcije ukrajinske književnosti”.

Od 2019. godine radi na Filozofskom fakultetu kao asistent za naučnu oblast rusinistike, pre toga je radila kao lektor u Novinskoizdavačkoj ustanovi „Ruske slovo” i prevodilac sa ukrajinskog jezika. Master rad „Uticaj ukrajinske književnosti na delo Mihajla Kovača” joj je objavljen kao posebno izdanje u ediciji Vladimir Garjanski Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina.

Dobitnik je nagrade časopisa „Svetlost” za najbolji prilog u 2022. i 2023. godine. Kao student na doktorskim studijama bila je stipendista Ministarstva provete, nauke i tehnološkog razvoja i svo vreme, i sada, angažovana je na projektu Diskursi manjinskih jezika književnosti i i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Nagrada Najbolji student Filozofskog fakulteta joj je dodeljena 2014. godine kad i Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za završene studije školske 2013-14. godinu. Od te godine je i stipendista Fonda Dositej.

Učesnik je nekoliko naučnih konferencija u Srbiji, Slovačkoj i Ukrajini.

Od 2. novembra 2023. godine obavlja funkciju šefa Odeljenja za rusinistiku.

Uz studije Ana intenzivno školuje glas i nastupa kao solista, na koncertima i takmičenjima u zemlji i inostranstvu, gde je dosad osvajala visoka priznanja.

Kontakt: anarsimunovic@ff.uns.ac.rs