Ivana Budinski iz Ruskog Krstura rođena je 10. avgusta 1987. godine u Vrbasu. Osnovnu školu i Gimnaziju „Petro Kuzmjak” završila je u Ruskom Krsturu, a 2006. godine upisala je biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Masterovala je 2011. godine, a doktorirala je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u decembru 2019. godine.

Ivana Budinski je zaposlena na Odeljenju za genetska istraživanja Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković” Univerziteta u Beogradu, koji je od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Trenutno je u akademskom zvanju viši naučni saradnik.

Dobitnica je nagrade „Akademik Milutin Radovanović” za najbolju doktorsku disertaciju u oblasti zoologije odbranjenu u školskoj 2019/2020. godini na Univerzitetu u Beogradu.

Članica je savetodavnog komiteta EUROBATS.

Učestvovala je u međunarodnim ekspedicijama istraživača slepih miševa u tropima: dva puta u Gani, jednom u Zambiji i Ugandi i dva puta u Belizeu.

Ivanina interesovanja su i speleologija, trčanje polumaratona (trejl i na asfaltu), učenje stranih jezika, a naročito je ponosna na kontitnuitet u učenju jezika na platformi Duolingo (preko 8 godina, skoro 3.000 dana).