Dr Jovan Janko Šarik je rođen 1909. godine u zemlјoradničkoj porodici u Đurđevu, gde je završio osnovnu školu. Studirao je medicinu i diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Po obavlјenom obaveznom lekarskom stažu radio je  više godina kao upravnik Zdravstvene stanice u Rumenačkoj ulici broj 10 u Novom Sadu.

Bio je aktivan kulturno-prosvetni radnik između dva rata. Nakon povlačenja dr Gubaša, bio je i odgovorni urednik lista „Ruska zarja“ 1936. godine. Posle oslobođenja aktivno je učestvovao u kulturnom životu Novog Sada. Jedan je od osnivača KUD „Maksim Gorki“ i višegodišnji predsednik Društva. Dobio je i diplomu za svoje zalaganje u okviru proslave 25-godišnjice postojanja Društva.

Preminuo je 7.10.1974. godine.