Redovni profesor rusinskog jezika na Odseku za rusinistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 

Dr Julijan Ramač je rođen u Ruskom Krsturu 1940. godine, Filološki fakultet ‒ Ruski jezik završio je u Beogradu, doktorirao o temi «Predloške konstrukcije u rusinskom književnom jeziku» u Beogradu, radio kao predavač ruskog i rusinskog jezika u Ruskom Krsturu, kao lektor u Radio Novom Sadu i kao profesor na Odseku za rusinistiku Folozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je jedno vreme obavlјao dužnost šefa Odseka.

Pored oko sto naučnih i stručnih radova iz oblasti jezika, koji su objavlјeni u domaćim i inostranim časopisima, bio je recenzent i pripremio za štampu veći broj knjiga, preveo više dela sa ruskog na rusinski i sa rusinskog na srpski jezik i napisao više pripučnika za studente.

Za svoj rad dobio je više priznanja i zahvalnica, među kojima su najznačajnije:

Nagrada Iskre kulture KPZ Vojvodine,

Nagrada časopisa „Švetlosc“ – „Mikola M. Kočiš“ (1986) i

Nagrada za razvoj rusinskog jezika «Ćirilo i Metodije», koju dodelјuje Karpatorusinski centar iz Nјujorka.

Kao penzioner živi u Kucuri.

Meil: ramacyu@gmail.com

Autor je sledećih knjiga:

  1. Rusinska leksika,
  2. Rečnik leksike Havrijila Kostelјnika,
  3. Predloške konstrukcije u rusinskom književnom jeziku,
  4. Gramatika rusinskog jezika i
  5. Rečnik rusinskog narodnog jezika, dva toma.
  6. Glavni urednik je Srpsko-rusinskog, dvotomnog i Rusinsko-srpskog rečnika.