Pesnik, publicist, prosvetni radnik, advokat, sudija

Rodio se 8. marta 1898. godine u Ruskom Krsturu, gde je završio osnovnu školu (1909),  klasičnu gimnaziju u Zagrebu (1909-1917). Na  zagrebačkom Pravnom fakultetu je diplomirao 1924. a 1928. godine je odbranio i doktorsku disertaciju.

Već kao student prava, kako bi obezbedio sredstva za dalje školovanje, radi kao učitelj u naselju blizu Kule, potom kao sudski službenik u Vukovaru i Osijeku (1926-1927). Nakon doktorata zapošljava se u Novoj Gradiški. Kao sudiji, prvo angažovanje mu je bilo u Okružnom sudu u Sremskoj Mitrovici, ali ubrzo daje otkaz i otvara  advokatsku kancelariju u Vukovaru (1932-1934). Vraća se u Ruski Krstur, i kao administrativni službenik radi u Kuli (1936-1941). Pred početak Drugog svetskog rata, mađarske okupacione vlasti ga premeštaju  u Odžake (1941-1944). Nakon oslobođenja radio je kao nastavnik u  ruskokrsturskoj gimanziji, od njenog osnivanja 1945. do 1952. godine. Nakon toga u Kuli radi kao sudski referent, a  istu službu nastavlja i u Subotici u kojoj  završava radni vek. Odlazi u penziju 1962. godine.

Pisanjem se počeo baviti kao gimnazijalac. Prve pesme su mu objavljene u “Rusinskom kalendaru” za 1925. godinu. Skupa sa Mihajlom Kovačom priredio je za štampu Rusko-ukrajinski alaman bačko-sremskih pisaca (1936). Zbirku njegovih radova pod naslovom “Ravnico moja široka” (1973), priredio je učitelj i pesnik Vasilj Mudri.

Dobitnik je nagrade  “Iskra kulture” Kulturno prosvetne zajednice Vojvodine (1975). Od 2001. godine, subotički Rusini svake godine organizuju književnu manifestaciju pod nazivom “Proleće dr Mafteja Vinaja”

Umro je u Subotici, 08.12.1981. godine.

Literatura:

  1. Đura Papharhaji, Doajen naše literature, „Švetlosc“ 4/1968, str. 266-271, „Ruske slovo“, Ruski Krstur
  2. Vasilj Mudri, Iskrenost i toplina u poeziji Mafteja Vinaja, „Ravnico moja široka“, pesme, 1973, „Ruske slovo“ Novi Sad. str. 7-17.
  3. Dr Julijan Tamaš, Istorija rusinske literature, Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Beograd,1997, str. 515-517.
  4. Rusini u Subotici, monografija, Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina, Novi Sad, 2018, str. 15-25