Sandra Bučko iz Ruskog Krstura rođena je 3. januara 1988. godine u Vrbasu. Osnovnu školu i Gimnaziju „Petro Kuzmjak” završila je u Ruskom Krsturu, a zatim Tehnološki fakultet u Novom Sadu, studijski program: prehrambeno inžinjerstvo, na čemu je i doktorirala 2020. godine.

Od 2013. godine je zaposlena na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Prvo kao istraživač-pripravnik do 2015. godine, potom do 2018. godine kao istraživač-saradnik. Od 2018. godine radi kao asistent i od 2023. godine kao asistent sa doktoratom.

Kontakt: (23) Sandra Bučko | LinkedIn

Sandra Bučko (researchgate.net)