dr Stevan KONSTANTINOVIĆ

docent na Univerzitetu u Novom Sadu, novinar, prevodilac, esejista

Rođen 1964. godine u Sremskoj Mitrovici. Živeo je, školovao se i radio u Šidu, Sremskim Karlovcima, Krakovu i u Novom Sadu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Profesionalnu karijeru je počeo kao novinar u NIU Ruske slovo. Bio je novinar Dnevnika i TANJUG-a. Sarađivao je sa svim rusinskim medijima, kao i sa mnogim na srpskom jeziku (NIN, Vreme, Stav, Glas omladine, Sremske novine), sa polјskim, američkim i kanadskim novinama i časopisima.

Jedan je od osnivača časopisa za književnost Šidina koji izlazi u Šidu, a bio je glavni i odgovorni urednik istog časopisa. Takođe je bio urednik Zbornika Više škole za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici, kao i Dečijeg magazina u Novom Sadu.

Radio je kao savetnik za srednje obrazovanje u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje i kulturu Izvršnog veća AP Vojvodine. Osnovao je i bio vršitelј dužnosti direktora Srednje medicinske škole Kozma i Damjan u Vrbasu. Radio je kao profesor u visokim školama stručnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu, Sremskoj Mitrovici, Subotici i na Akademiji umetnosti u Beogradu. Radi kao docent na Odseku za rusinistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Objavio je osam knjiga, od kojih su dve doživele ponovlјeno izdanje na srpskom jeziku, a jedna je prevedena na mađarski, ukrajinski i ruski jezik. Preveo je knjigu pripovedaka Vasilјa Stefanika, sa ukrajinskog na srpski jezik. Stručne tekstove, književnu kritiku i eseje objavlјuje ma rusinskom, srpskom, polјskom, slovenskom, rumunskom i engleskom jeziku. Dobio je nagradu časopisa Švetlosc Mikola M. Kočiš za 2006. godinu. Autorske knjige: Kaldrma čitanja i promišlјanja : interpretacije (Novi Sad, 1990),  Priče o Rusinima (Šid, 1995),  Rusinska  proza od Hnatuka do  1941.godine : interpretacije (Novi Sad, 2008), Rusinska usmena književnost : studija (Novi Sad, 2011).

Literatura

1.Ime Stevan Konstantinović se na internetu pojavlјuje na tri stranice.