Tamara Rončević, devojačko Hrin, iz Ruskog Krstura, rođena je 16. marta 1987. godine u Vrbasu. Pohađala je Osnovnu školu „Petro Kuzmjak” (1994-2002), potom Gimnaziju „Petro Kuzmjak” u Ruskom Krsturu (2002-2006). Upisala je osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i stekla je zvanje profesora hemije (2006-2010).

Master akademske studije hemije (modul: professor hemije) na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i zvanje master hemičar stekla je 2010-2011. godine.

U nastavku profesionalnog usavršavanja upisala je doktorke akademske studije metodike nastave prirodnih nauka: matematike i računarstva takođe na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu kada je stekla zvanje doktora nauka – metodika nastave (2011-2015).

Tamara je prvo bila zaposlena u Osnovnoj školi „Petefi Brigada” u Kuli kao nastavnik hemije (2011); potom je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu radila kao asistent (2015-2017), a potom kao docent na istom fakultetu (2017), a od 2022. godine u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu, smer: International Baccalaureate Diploma Programme, chemistry teacher.

Tamara je dobila Godišnju nagradu Srpskog hemijskog društva za postignut uspeh u toku studija (2011);

Bila je angažovana i kao urednik u međunarodnom časopisu za hemijsko obrazovanje Jurnal Pembelajaran Kimia (J-PEK), koautorka je 23 naučna rada koji su objavljeni u međunarodnim časopisima na SCI listi, citiranost 144, h-indeks7 i recenzent je za 8 međunarodna časopisa u oblasti obrazovanja prirodnih nauka.

Njeni radovi su objavljeni u univerzitetskim udžbenicima: D. Rodić, M. Segedinac, T. Rončević (2020) Metodika nastave hemije I, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad; S. Horvat, T. Rončević, D. Rodić, M. Segedinac (2023), Istorija hemije, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

Članica je Nadzornog odbora Društva predmetnih didaktičara Srbije.

Članica je radne grupe za pripremu programa nastave i učenja za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju (saradnik Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja).

Članica je Republičke komisije za takmičenja iz hemije za učenike osnovne škole (ciklus 2018/19-2019/20).

Objavljene su joj knjige poezije: Koliba straha, Ruske slovo, Novi Sad (2013), Sedma boja neba, Narodna biblioteka Danilo Kiš, Vrbas (2015) i Na kraju nokta, Ruske slovo, Novi Sad (2018).

Dobitnica je i istaknutih nagrada za poeziju: laureat je Festivala poezije mladih u Vrbasu (2014), a dobila je i Plaketu „Momčilo Nastasijević” u Gornjem Milanovcu (2011) i Pohvalu „Slovo ćirilice” u Petrovcu na Mlavi (2014).

Kontakt: tamara.hrin@dh.uns.ac.rs, tamara.hrin@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-7141-1745