Dopisni član Francuske poljoprivredne akademije, sekcija fizičko-hemijskih nauka

Dr Vladimir Kovač je rođen 30, maja 1936. godine u Bačincima gde je pohađao osnovnu školu, a od 1948. godine živeo je u Novom Sadu. Tu je završio gimnaziju (1956), diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu (1960). Na Tehnološkom fakultetu magistrirao je 1969. godine, a  doktorat odbranio 1975. godine. Radio je u Institutu za voćarstvo i vinogradarstvo u Sremskim Karlovcima 1962. godine, a 1971. godine, nakon reorganizovanja Novosadskog univerziteta, prešao je na Tehnološki institut, gde je postao naučni saradnik (1976), i viši naučni saradnik (1982). Penzionisao se u julu 2001. godine. Bio je član Međunarodne organizacije za proučavanje polifenolnih jedinjenja “Group poljaphenols” sa šedištem u Narbonu (Francuska).

Od 1976. Godine postaje stručni predstavnik Jugoslavije u Međunarodnoj organizaciji za vinovu lozu i vina  (Office International de la Vigne et du Vin-OIV), a dva mandata je bio i predsednik grupe eksperata za “Međunarodni pravilnik ekoloških postupaka”, koja je osnovana pri Ujedinjenim nacijama. Od 1976. Godine izabaran je u radna tela Međunarodne organizacije za lozu i vino u Parizu. Dopisni član Francuske  poljoprivredne akademije u Sekciji fizičko-hemijskih nauka postao je 1982. godine

Veliki deo istraživačkog rada u oblasti vinarsta imao je u laboratoriji profesora Z. Lavollaja na

Conservatorie National des Arts et Metiers u Parizu. Učestvovao je u naučnom istraživanju grožđa i vina na Univerzitetu u Madridu.

Dr Vladimir Kovač je koautor 11 novih sorti vinove loze, a takođe i koautor tri klona sorte italijanskog rizlinga. Objavio je 119 naučnih i stručnih radova iz oblasti vinarstva, a takođe je i koautor knige “Sorte vinove loze” objavljene 2000. godine u Novom Sadu.

Literatura

  1. Ime dr Vladimir Kovač se pojavljuje na više od dve internet stranice
  2. https://www.youtube.com/watch?v=o2Z4G3RA3SQ
  3. https://www.topsrbija.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6294:dr-vladimir-kova-kreirao-sam-vina-kojima-se-danas-ponosim&catid=297:vino&Itemid=569.