Pedagog, prevodilac

Ivan Kanjuh je rođen 1899. godine u Ruskom Krsturu. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu. Gimnaziju u Vrbasu je završio za dve godine. Školovanje je produžio u Budimpešti, Berlinu i Beogradu, gde je studirao filozofiju i jezike, prvenstveno starogrčki i latinski jezik. Imao je sklonost prema učenju jezika, te se dobro služio francuskim i nemačkim jezikom. Poznavanje starogrčkog i latinskog jezika odvelo ga je 30-tih godina 20. veka do Bitolјa i Ohrida gde je kao član stručnog tima učestvovao u arheološkim iskopavanjima na lokalitetu Herakleji Linkestis koje je danas pod zaštitiom UNESKO-a. Profesor Ivan Kanjuh je preveo veći broj dela starogrčkih filozofa, najčešće Platona, i to u periodu od 1930. do 1939. godine.

Bio je oženjen sa Olgom Simić, sa kojom je imao dva sina: Vladimira, koji je član Srpske akademije nauka i umetnosti, i Đorđa, koji je takođe imao akademsku karijeru.

Ivan Kanjuh je posle Drugog svetskog rata bio direktor Učitelјske škole u Zemunu, a jedno vreme je radio na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu.

Umro je 1951. u Beogradu gde je i sahranjen.