Poznati jugoslovenski kompozitor, pedagog i intelektualac, autor  velikog broja kompozicija za solo, orkestarsko i horsko izvođenje

Rođen je 1. avgusta 1937. godine u Ruskom Krsturu. Kada je imao 15 godina, njegova porodica se preselila u Novi Sad gde se Ivan upisao u gimnaziju. Nakon mature, za nepune dve godine on je u Novom Sadu završio nižu i srednju muzičku školu. Nakon toga je u Beogradu upisao studije klavira na Muzičkoj akademiji, ali se preorijentisao na smer kompozicije gde je i diplomirao.

Pedagošku karijeru je započeo kao profesor u Srednjoj muzičkoj školi Isidor Bajić u Novom Sadu u kojoj je jedno vreme bio i direktor, da bi 1976. godine prešao  na novosadsku  Akademiju umetnosti gde postaje profesor, a zatim 1982. biva izabran i za dekana Akademije. Profesionalni angažman nastavlja kao sekretar Saveza udruženja kompozitora Jugoslavije. On je organizaciono  konsolidovao Savez, a posebno je doprineo modernizaciji i osavremenjavanju rada ove organizacije.

Ivan Kovač je bio aktivan i ugledan član mnogih novosadskih i pokrajinskih kulturno – prosvetnih asocijacija i ustanova, a između ostalog jedno vreme je bio na čelu Udruženja kompozitora Vojvodine.

Kovač je uvek bio vezan za rusinsko muzičko stvaralaštvo, posebno za festival Crvena ruža, a njegov ogromni doprinost rusinskoj muzici svakako je zbirka kompozicija za decu  Čudesno zvono  koju je napisao za  glas i klavir.

Teoretičari muzike smatraju da se njegov muzički senzibilitet najbolje odražava u kompozicijama za kamerne  sastave. Pisao je i solo pesme, horske kompozicije i dela za velike orkestre. Posebno mesto zauzima njegova oratorna freska  APOTEOZA 41  koju su premijerno izveli  hor i orkestar Muzičkog centra Vojvodine u Novom Sadu.

Neočekivana bolest ga je zaustavila na funkciji sekretara Saveza udruženja kompozitora Jugoslavije. Nakon kraće borbe sa bolešću, umro je 18. aprila 1992. godine u Novom Sadu gde je i sahranjen na Gradskom groblju.

Literatura:

  1. Đura Laćak, pripremio za II tom monografije  о 50 godina “Crvene ruže”
  2. Jelena Perković,  „Svetlost“ („ Шветлосц“) br. 4/ 2017, str. 565-568.
  3. Dušan Mihalek, „Svetlost“ („Шветлосц“)  br. 2/2017, str. 265-278.
  4. https://sr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kova%C4%8Dhttps://sr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kova%C4%8D
  5. https://www.youtube.com/watch?v=5B2vtRMt9jM
  6. https://www.scribd.com/document/358605837/Ivan-Kova%C4%8D
  7. Serijal „Doprinos Rusina razvoju Novog Sada“ , nar.org.rs