Poznati državni reprezentativac, sportski trener, profesor srpskog i francuskog jezika, poliglota, pesnik i prevodilac, član prvog redakcijskog kolegijuma „Rusinske reči“

 Rođen je 9. decembra 1906. godine u Đurđevu kao jedinac, tu je zavšio i osnovnu školu, a gimnaziju je pohađao u Zrenjaninu (tadašanji Veliki Bečkerek), a nastavio u Novom Sadu. Upisao se potom na Filozofski fakultet u Beogradu, na grupu jugoslovenske kniževnosti, srpskohrvatski i francuski jezik. Diplomirao je 1934. godine i iste godine počeo službu kao suplent u Slavonskoj Požegi, a od jeseni 1936. godine kao profesor u Realnoj gimnaziji u Somboru. Po završetku 1942/43. školske godine, bio je mobilisan u “munkaše”, ali je premešten u Novi Sad na dužnost profesora u Srpskoj gimnaziji. U februaru 1945. godine raspoređen je u Ruski Krstur  za profesora u novoosnovanoj gimnaziji na rusinskom nastavnom jeziku. Tu je radio i kao vaspitač i sportski aktivista.

Član redakcijskog kolegijuma budućih novina Ruske slovo postao je 1945., a iste godine na osnivačkoj skupštini Rusinske matice u Ruskom Krsturu,  izabran je za zamenika sekretara. Tada počinje njegovo veće angažovanje na kulturnom planu – inicirao je reformu pisma u rusinskom književnom jeziku, ali bez uspeha. U Narodnom kalendaru je obajvio nekoliko pesama, prevodio je basne sa ruskog jezika, a pisao je i prozu. Bakovu je Ruski Krstur bio „tesan“ za realizovanje njegovih sportskih ambicija, te se 1949. godine vratio u Novi Sad gde je započeo rad kao trener atletike. Odatle odlazi u Sarajevo, Pančevo potom i u Beograd. Svoju trenersku karijeru završio je u Novom Sadu i 1971. godine odlazi u zasluženu penziju. Tokom svog trenerskog angažmana o svom tršku je izdao 20 knjiga sportskog sadržaja. Umro je u Novom Sadu 21. a sahranjen je 23. oktobra 1974. godine na Novom groblju.

U znak sećanja na njegov rad u ruskokrsturskoj gimnaziji, u kojoj je podigao celu plejadu „motkaša“ (skok sa motkom), od kojih su pojedini postali i državni rekorderi, već više godina se u rusinskim mestima održavaju Sportske igre koje nose ime Jaše Bakova.

Literatura:

  1. Jaša Bakov: Izabrani radovi, “ Ruske slovo”, Novi Sad, 1983.
  2. Atletska legenda Jaša Bakov , 100 godina od rođenja , zbornik radova sa naučno stručnog skupa, Organizacioni odbor NIU „Ruske slovo“  Novi Sad, 2006.