Julijan Ramač Čamo rođen je 21. decembra 1963. godine u Ruskom Krsturu. Osnovnu školu završio je u svom rodnom selu, a Srednju muzičku školu „Isidir Bajić” (odsek muzički saradnik) u Novom Sadu. Posle završetka srednje škole upisao je Akademiju umetnosti u Novom Sadu i odslušao je tri semestra, ali je prekinuo studije i 1986. godine počeo je da radi u Domu kulture u Ruskom Krsturu kao muzički saradnik i korepetitor. Pored toga, on je više godina pripremao muzičke tačke u više rusinskih kulturno-umetničkih društava sa tamošnjim amaterima, ili je bio korepetitor u pripremanju novih koreografija.

Za vreme rada u Domu kulture u Ruskom Krsturu sa zapaženim rezultatima vodio je devojački hor, mešoviti hor, izvornu pevačku grupu (mušku i žensku), parohijalni muški hor Crkve sv. o. Nikole u Ruskom Krsturu, tamburaški orkestar krsturskog Doma kulture i veliki narodni orkestar  Doma kulture. Takođe, pripremao je i dečije vokalne grupe.

Na Festivalu „Crvena ruža” više od dve decenije bio je član i dirigent pratećeg orkestra na manifestaciji „Crveni pupoljak”, ili član nekog od pomenutih orkestara, pa i dirigent, u takmičarskom delu pevača Festivala „Crvena ruža”.

Julijan Ramač, poznatiji kao Čamo, bio je i plodni kompozitor i aranžer. Raspisivao je aranžmane ne samo za svoje kompozicije, već i za kompozicije drugih autora, koje su se izvodile na Festivalu „Crvena ruža” iili Festivalu „Ružin vrt”. Treba da se spomene da se Julijan Ramač Čamo oprobao i u komponovanju muzike u pozorišnim predstavama za odrasle i decu. Najčešćeg saradnika-tekstopisca nalazio je u svojoj rođenoj sestri Melaniji Rimar.

Iznenada je preminuo 24. juna 2016. godine u Ruskom Krsturu gde je i sahranjen. Narodni orkestar Doma kulture nosi njegovo ime.