Novinaraka i urednica

Marija Hornjak Puškaš rodila se 16. avgusta 1931. godine u Đurđevu i tu je završila šest razreda osnovne škole, a malu maturu u Ruskom Krsturu. Srednju ekonomsku školu je završila u Novom Sadu. Saradnica rusinske redakcije Radio Novog Sada postala je u septembru 1950. godine. Uz rad je diplomirala 1967. godine na  novosadskom Filozofskom fakultetu, na grupi za južnoslovensku književnost i opštu lingvistiku.

Bila je dugogodišnja urednica rusinskih emisija za decu. Autorka je više tekstova koji su objavljivani u periodikama na rusinskom, srpskom, slovačkom, mađarskom, albanskom, makedonskom i ukrajinskom jeziku. Pisala je i kratke priče za decu.  Njena zbirka priča za decu pod naslovom „Na rukama majčinim“ obajvljena je 1973. godine

Ceo svoj radni vek Marija Hornjak Puškaš provela je u Radio Novom Sadu, a penzionisala se 29. 06. 1990. godine.

Umrla je  2017. godine.