Novinarka,  društvena aktivistkinja, direktorica

Martica Tamaš (devojačko Papuga) rođena je u Bačincima ( opština Šid) 8. novembra 1961.Osnovnu školu je završila u rodnom mestu, srednju školu u Šidu a Filozofski fakultet u Novom Sadu smer  srpskohrvatski jezik i jugoslovenska književnost. Kratko je 1985. godine radila kao lektor u Rusinskoj redakciji Radio Novog Sada.Profesionalnu karijeru je nastavila u NIU „Ruske slovo“ 1986. kao novinarka i dopisnica iz opštine . Radila je za  Radio Novi Sad, Televiziju Vojvodine, novinsku agenciju BETA.Jedna je od prvih saradnika dnevne informativne  agencije  na rusinskom jeziku „Rutenpres“.Autorka je jednog broja tekstova u dve knjige o Kulturno umetničkom društvu „Karpati“.Autorka je monografije „60 godina Aktiva žena Kucure“.

Na mesto direktora NIU „Ruske slovo“ izabrana je 2010. i na toj funkciji je drugi mandat.

Pohađala je seminare iz oblasti unapređenja međuetničkih odnosa , informisanja na jezicima nacionlnih manjina, iz oblasti rodne ravopravnosti.

Za predsednicu Novinarske asocijacije Rusina NAR izabrana je 2010.  a mandat je ponovila i 2016. Autorka  je i realizatorka nekoliko projekata iz oblasti unapređivanja profesionalnih standarda  novinara u redakcijama koje informišu na jezicima manjinskih zajednica.

Živi u Vrbasu.