Učitelj, pisac, dramaturg, autor više udžbenika, publisicsta

Mihajlo Kovač je rođen 27.oktobra 1909. godine u Šidu.Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, gimnaziju u Križevcima. Diplomirao je 1929.Kao učitellj radio je u nekoliko mesta u okolini Šida. Jedno vreme je bio učitelj u Ruskom Krsturu. Osnivač je i prvi urednik časopisa za decu na rusinskom jeziku „Naš vrtić“ (1937-1941). Jedno vreme je bio  sekretar Rusinkog kulturno prosvetnog društva RKPD( 1936-1941).Bio je dopisnik „Rusinskih novina“ i „Rusinskog kalendara“.

Za vreme drugog svetskog rata morao se vratiti u rodni Šid jer nije bio državljanin ondašnje teritorije Vojvodine koja je bila pod okupacijom mađarskih fašitičkih snaga.U to vreme je osnivač Kulturno-prosvetnog društva „Ivan Kotljarevski“.Posle oslobođenja od 1945. je jedan od  aktivista u novoosnovanoj Rusinskoj matici koja je nastala kao zamena za ugašeni RKPD.

U Novi Sad kao učitelj doseljava sa porodicom 1952. Aktivan je u tada formiranom KPD „Maksim Gorki“ kao režiser i dirigent.1966 godine prelazi u Radio Novi Sad u rusinsku redakaciju i radi kao lektor, novinar i urednik rubrike kulture i tu ostaje do penzionisanja 1974.

Mihajlo Kovač je jedan d najplodnijih pisaca na rusinskom jeziku.Jedan je od prvih članova Društva novinara Vojvodine i Udruženja pisaca Srbije. Prvu pripovedku „Atamanov sin“ je napisao još 1927. godine.Ima obajvljeno 11 knjiga proze i poezije, 20 pozorišnih komada.Zastupljen je  u svim  dosadašnjim antologijama proze i poezije na rusinskom jeziku.Prevođen je na srpski , slovenački, ukrajinski, slovački, rumunski, mađarski i na esperanto.Za svoj sveukupan rad i angažovanje nagrađen je „Nevenom nagradom“ 1977, poveljom Zmajevih dečijih igara 1982. za životno delo, nagradom Društva pisaca Vojvodine iste godine.Fond kulture Ukrajine nagradio ga je  1997. kao pisca u dijaspori a 2002. je odlikovan Orednom zasluga III stepena povodom obeležavanja ukrajinske državnosti.

Umro je u 96 godini 17. juna 2005.Sahranjen je na novosadskom groblju.

Literatura:

  1. Dr Julijan Tamaš: Istorija rusinske literature, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
  2. Rusinsko-ukrajinski almanah bačvansko-sremskih pisaca, RKPD, 1936.
  3. Đura Varga: Kratak istorijski pregled književnog stvaralaštva u našem narodu, „Svetlost“, 1/1952.
  4. Oleksander D. Duličenko: Nekoliko reči o prevodima proze Mihajla Kovača na ukrajinski jezik, STUDIA RUTHENIKA, 1988-1989.