Novinar, književnik, glumac amater, prevodilac i humorista

Mikola Skuban se rodio 2.07.1932. u Kucuri gde  je završio osnovnu školu. Četiri razreda gimnazije sa malom maturom, završio je u Ruskom Krsturu. Novinarstvom se počeo baviti 1950. godine u rusinskoj redakciji Radio Novog Sada  u periodu od 1950. do 1952. godine.

Član redakcije „Ruskog slova“, kao novinar i tehnički urednik, postao je 1955. godine,  i na toj poziciji ostaje sve do penzionisanja 1992. godine.

Na pozorišnoj sceni Mikola Skuban je bio prisutan od 1948. do 1993. godine. U tom periodu odigrao je 45 uloga, a redovno je glumio i u radio-dramama    koje su priređivane u rusinskoj redakciji RNS. Na rusinski jezik je preveo 30 pozorišnh komada sa ruskog, ukrajinskog, slovačkog, a najviše je prevodio sa srpskog jezika. Osim toga, preveo je i devet knjiga literarnog sadržaja sa srpskog, slovačkog, ukarijinskog i ruskog jezika na rusinski, i sa rusinskog na srpski.

Bio je član Društva pisaca Vojvodine i objavio je sedam samostalnih zbirki proze i poezije. U  „Ruskom slovu“  objavio je seriju humoreski pod pseudonimom Socki, i spada u jedne od najdarovitijih rusinskih humorista.

U  Rusinskom narodnom pozorištu „Đađa“ bio je skoro tri decenije u organima upravljanja. Uređivao je i pisao za bilten koji je izlazio za vreme održavanja Dramskog memorijala „Petro Riznič Đađa“.

Umro je iznenada 03.09.1993, i sahranjen je u Ruskom Krsturu.