Pripovedač, dramaturg, scenarita, privrednik

Miron Kanjuh je rođen 9. novembra 1943. u Đurđevu.Školovao se u Đurđevu, Ruskom Krstiru, Vrbasu i Novom Sadu.Završio je Prirodno matematički fakultet-grupa za matematiku i fiziku u Novom Sadu  1966. godine.

Još kao student počeo je da radi u Radio Novom Sadu kao pomoćni daktilograf zatim kao mladi saradnik i urednik omladinskih  emisija.

Radio je kao simultani prevodilac u Skupštini  SAP Vojvodine, bio je direktor KUD „Maksim Gorki“ u Novom Sadu  a od 1973. do 1978 bio je novinar i urednik u izdavačkom odeljenju NIU „Ruske slovo“ u Novom Sadu.

Posle toga  bio je sekretar Društva književnika Vojvodine, vratio se na mesto urednika izdavačkog odeljenja NIU „Ruske slovo“ a zatim je radio u radio-dramskoj produkciji RNS  gde je ostavio neizbrisiv trag kao pisac i režiser radio drama. Bio je sekretar Kulturno prosvetne zajednice Vojvodine.Osnovao je privatno preduzeće za proizvodnju alkohola“ Finesse“ u Rakovcu gde je bio direktor.

Kanjuh je poznati rusinsi književnik. Napisao je  četiri knjige proze „Eto mene“,    „Prazan tok“, „Poslednji iskorak“, „Miris“ i knjigu poezije „Šajkaška zemlja crvena“. Takođe je napisao  drame „ Koncert za psa  i smeće“, „Velika ptica“ i „Vesnik“ kao i brojne dečije radio i tv-drame.

Poznat je kao i odličan pisac humoreski.Prevodio je sa srpskog, slovačkog i ruskog jezika.

Kanjuh je bio umetnički rukovodilac ART „Djadja“ i jedan od  najuspešnijih režisera.

Od 1993. godine izučava psiho-mental-psiho orijentologiju i dosledno   saznanjima i ubeđenjima  2008. godine je promenio ime i prezime u Miheon HUN-KAN. Pod tim imenom objavio je stručne knjige „Najčitanija knjiga sveta“,“Istina o biblijskoj magiji“, „HumanSvet“, na srpskom jeziku . Knjigu priča za decu „Mudrilo“ na rusinskom , kao i   nekoliko drama i monodrama.

Dobitnik je nagrade „Neven“ za dečiju književnost, „Svetozar Marković“ za novinarstvo, Zlatne plakete ART „Đađa“,Plakete PK SSRN Vojvodine i Iskre kulture KPZ Vojvodine.

Živi, stvara i deluje u Rakovcu.

 Literatura

  1. Ime Miron Kanjuh- Miheon HUN-KAN se na internetu pojavljuje na više od 9 stranica
  2. Đura Latjak : Monografsko izdanje  „25 godina ART-RNT Đađa“
  3. Đura Latjak :Monografija „ Pozorišni život Rusina“
  4. https://www.youtube.com/watch?v=NztiOUHgsds
  5. https://www.dkv.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=6
  6. Serijal „Doprinos Rusina razvoju Novog Sada“ , nar.org.rs