Pesnikinja, esejistkinja

Natalija Dudaš je rođena u Ruskom Krsturu 15. decembra 1958. Završila je opštu književnost i teoriju književnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu.Natalija Dudaš je poznata  rusinska pesnikinja . Objavila je nekoliko knjiga poezije.Njeno književno stvaralaštvo je zastupljeno u mnogim antologijama.Pisala je  eseje i književne kritike o rusinskoj literaturi. Prvo zaposlenje joj je bio u  rusinskoj redakciji Radio Novog Sada gde je bila dramaturškinja. Profesionalnu karijeru  je produžila u NIU „Ruske slovo“ kao direktorica.U Vladi premijera Mirka Marjanovića  od 1998. do 2000. Bila je pomoćnica ministra za kulturu.Posle oktobarskih promena  otišla je iz Srbije.

Autorka je  knjiga poezije „Divlji ples“, „Ruske slovo“, Novi Sad 1980, „Rađanje muzike“, Narodna biblioteka, Kula 1985, „O književnosti“,“Ruske slovo“ Novi Sad, 1987, „Svila zmija“, „Ruske slovo“ Novi Sad, 1989, „O melanholičnim zanatima“ , „Ruske slovo“ Novi Sad, 1996.

Literatura

  1. https://polja.rs/wp-content/uploads/2017/10/Polja-381-15-15.pdf