Novinarka, urednica, profesorica likovnog vaspitanja

Olga ( devojačko Kovač) Karlavaris rođena je u Novom Sadu  18. maja 1954.godine. Završila srednju Školu za likovne tehničare (odsek unutrašnje arhitekture i dizajna) „Bogdan Šuput“ u Novom Sadu (1973.) Diplomirala  na Akademiji  umetnosti u Novom Sadu, odsek likovnih umetnosti na grupi likovne pedagogije (1979.)­.

U nastavi je radila kao profesorica likovnog vaspitanja u Srednjoj umetničkoj školi „Bogdan Šuput“ u Novom Sadu i 30 godina na RTV Novi Sad/ Vojvodine.

Osim u informativnom programu na rusinskom jeziku RTV , uređivala je emisije iz kulture za potrebe Kulturno umetničkog programa (KUP-a). U dva navrata (period od 6 meseci do godinu dana) bila je urednica emisije „Zajedno“. Sarađivala na emisiji iz kulture na srpskom jeziku “Artikulus“  i „Zajedno“.

Oblast koju je pratila pre svega je kultura- izdavaštvo, pozorište, umetnost. Osim kratkih reportaža tu su i duže polusatne emisije, umetničkog i dokumentarnog sadržaja.

Kao likovni stvaralac imala je više zajedničkih i samostalnih izložbi (Novi Sad, Sombor, Kastav). Autorka je  zaštitnih znakova za festival „Crvena ruža“ kao i loga povodom obeležavanja 250 godina doseljenja Rusina na ove prostore (1995). Dala je idejna rešenja za nekoliko scenografija-„Miting poezije“, „Crvena ruža“, kostimografiju za predstavu u Rusinskom narodnom pozorištu (1984) . Učestvovala je u izradi monografije likovnih stvaralaca rusinske narodnosti (2003). Organizovala izložbu likovnih stvaralaca u Malom likovnom salonu u Novom Sadu povodom obeležavanja 250 godišnjice doseljenja Rusina (1995)

Za potrebe programa na TV-u učestvovala u izradi najavnih špica emisija na rusinskom jeziku (TVMagazin, Susretanja, Široki plan)

Za likovno stvaralaštvo je dobila nagradu Galerije “Nadežda Petrović“ iz Čačka  1977, a kao   scenograf nagrađena je  na Zonskoj smotri dramskog stvaralaštva u Irigu  2005.

Na Međunarodnom festivalu „Moj kraj“ u Užgorodu u Ukrajini 2003. dobila je nagradu za autorsku tv emisiju.

Govori srpski, rusinski, engleski.

U penziju je otišla 2014. Živi u Novom Sadu.

E-mail: olga.karlavaris@gmail.com.

Literatura :

 1. Likovno stvaralaštvo Rusina, grupa autora, Društvo za rusinski jezik, literaturu i kulturu, Novi Sad, 2003.

  1. Нa internetu ime Olga Karlavaris se pojavljuje na više od šest stranica