Specijalista za higijenu

Rodio se 28.decembra 1937. godine, u Šajkašu, opština Titel. Njegova prodica se 1945. godine, preselila u Novi Sad, gde je završio osnovnu školu, gimanziju u Sremskim Karlovcima, a Medicinski fakultet 1967. u Skoplju.

Stažiranje je završio u Novom Sadu, a od 1968. je stano zaposlen u Zavodu za higijenu Instituta za zdravstvenu zaštitu u Novom Sadi, gde radi do odlaska u penziju 2002. godine. U samom Zavodu, do januara 1982. bio je rukovodilac Službe ranog otkrivanja bolesti nedovoljne  i nepravilne ishrane. Od 1982.   prvo je radio kao vršioc dužnosti direktora, a od 1983. godine kao direktor Zavoda, i na toj dužnosti ostaje do penzije. Na zahtev Izvršnog odbora APV, zajedno sa saradnicima napisao je prvu studiju o aerozagađenju u Vojvodini.

Za uspšeno obavljene zadatke tokom NATO agresije, odlikovan je 1999. godine Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Kao priznati stručnjak, učestvovao je na velikom broju kongresa i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, i objavio preko 100 stručnih i naučnih radova u domaćim i  međunarodnim časopisima. Za svoj rad je dobio niz društvenih i profesionalnih priznanja.

Ljikar je na Meidicnskom fakultetu bio angažovan kao stručni saradnik, učesnik je mnogih akcija. Bio je predsednik Društva Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti, i član mnogih zdravstvenih i drugih  asocijacija. Bio je član UO Gerontološkog centra Novi Sad, UO NVU Ruske slovo, a 23 godine je bio i član Opštinskog i Gradskog štaba civilne zaštite u Novom Sadu.

Slobodno vreme je posvećivao i sportskim aktivnostima, kao član predsedništva Sportskog društva Novi Sad, i član Konferencije fudbaskog kluba Novi Sad. Bio je predsednik Gradskog saveza za zbrinjavanje  sitnih životinja, predsednik Skupštine zadrugara živinarske zadruge „Živinarstvo“ Novi Sad .

Od detinjstva se zanimao za sportski ribolov i golubarstvo. Sa svojim golubovima je učestvovao na mnogim izložbama u zemlji i inostranstvu  (Mađarska, Rumunija, Bugarska, Austrija, Francuska, Nemačka, Rusija).

Penzioner je i živi u Novom Sadu.