Sveštenik, publicista, novinar, prevodilac

Roman Miz je rođen 13.novembra 1932. godine u Drohobiču (Ukrajina) u svešteničkoj porodici koja se 1933.  seli u Lipovljane (Hrvatska) gde je završio osnovnu školu. Klasičnu gimnaziju pohađa u Zagrebu, a potom  i osnovne i postdiplomaske studije na Katoličkom bogoslavskom fakultetu. Za sveštenika je rukopoložen 1958. godine u Lipovljanima gde je bio kapelan do 1966. godine . Svešteničkom službom dolazi u Novi Sad 1968.  i punih 45 godina u tom gradu obavlja službu.

Vanredno je studirao istoriju, istoriju umetnosti i jugoslovensku književnost što govori o širini njegovih interesovanja. Napisao je više od hiljadu članaka, sarađivao sa preko 60 novina i časopisa. Pisao je na ukrajinskom, rusinskom, hrvatskom, mađarskom, rumunskom, slovačkom i srpskom jeziku. Prevodio je sa poljskog, ruskog, slovačkog, beloruskog i latinskog jezika. Pokrenuo je emisiju na ukrajinskom jeziku na talasima Radio Banja Luke 1967. a  1992. godine i na Radio Novom Sadu. Autor je preko 50 knjiga.

Predavao je na Teološkom katehetskom institute “ Sv Alber Veliki” (u Subotici i Novom Sadu), na specijalističkim akademskim studijama Univerziteta u Novom Sadu, i Protestantskom teološkom fakultetu, takođe u Novom Sadu. Profesionalni i društveni angažman Romana Miza u rusinskoj i ukrajinskoj zajednici, kao i u široj zajednici, primer je nesebičnog služenja i profesiji i ljudima sa kojima je živeo i za koje je stvarao.

Dobitnik je niza priznanja koja  mu je dodelila najviša crkvena hijerarhija, ali i državni organi Ukrajine, i grada Novog Sada. Naime, Grad Novi Sad mu je 2002. godine dodelio  “Novembarsku povelju“ za širenje  hrišćanske vere i ekumenizma.

Roman Miz je sahranjen u Novom Sadu 18.novembra 2017. godine.