Др Александар Сакач-Будишин, лїкар (Дюрдьов 2.01.1895 – Сримска Митровица 30.07.1970). Оцец му бул Петро, кушнїр, а мац Мелания народзена Ґубаш, ґаздиня. Фамелия ше на початку 20. вику преселєла до Нового Саду, дзе Александар ходзел до школи и матуровал у ґимназиї (1912). Оцец мал роботню у Чурчийскей улїци (прейґ драги од Соборней церкви), вибрани бул за општинского одборнїка, а бул медзи 23 Руснацами хтори на Велькей народней скупштини у Новим Садзе 25. новембра 1918. року гласали за присоєдинєнє Войводини ґу Сербиї.

Александар ше 1912. року уписал на Медицински факултет у Бечу,  же би после 1914. року участвовал у войни як австроугорски санитетски подпоручнїк. Придал ше 1917. року червеноармийцом и приключел ше ґу Югославянскому доброволєцкому батальону. З Русиї ше врацел до жеми 1922. року.

Предлужел студиї медицини у Бечу и дипломовл 1929. року. Понеже нострификовал диплому и закончел обовязни стаж у Беоґрадзе, бул лїкар общей пракси у Туриї, док нє почала война 1941, кеди є мобилизовани. По капитулациї войска остал у Горватскей, дзе ше застал, и приял службу лїкара у Ґорянох при Дякове. Бул потим срезки лїкар у Дякове, а 1954. прешол до Бачкей, до Коцура, а потим до Сримскей Митровици.

Трицетих рокох бул у ґрупи цо ше зишла коло руских новинох «Заря».  То була новинка Културно-просвитного союзу югославянских Руснацох, а перше ше волала «Руски батог», чий главни и одвичательни редактор бул др Сакач.  Закладала ше же би Руснаци прилапели православну виру (место униятскей грекокатолїцкей) и же би ше баржей вязали за Русию як за Україну(теди вжал и презвиско Будишин, хторе додал ґу свойому фамелийному). Бул барз аґилни у руху «заряшох», закладаюци ше за културни препород Руснацох и здравствене просвищованє широких масох.

Обявел велї тексти у руских виданьох – «Руски новини» и «Руским календаре Заря«, чий бул стаємни сотруднїк. Ище далєкого 1936. року писал о велькей значносци сої у костираню людзох.