Владимир КИРДА БОЛХОРВЕС народзени 1 октобра 1942. року у Руским Керестуре. Року 1957. у родним месце закончел основну школу, а 1960. року и ремеселску школу за машинбравара. Року 1964. у Новим Саду закончел Висшу технїчну машинску школу. По служеню кадровского воєного року робел як погонски машински инжинєр, од єшенї 1965. року по яр 1974. року у новосадскей индустриї машининох и опреми “Победа”, у бечейскей штредньотехнїчней машинскей школи “Иван Кочи” и у суботицкей Индустриї електротехнїчних машинох “Север”.

У Суботици позарядово студирал економию, напрям: Кибернетска орґанизация. Од 1976. року по 2003. рок робел на месце редактора зложених емисийох у рускей редакциї Радио телевизиї Нови Сад.

На суботицким Економским факултету дипломовал 1983. року.

Жаданє же би ше цо вецей оддалєй и од машинства и од економиї и новинарскей роботи, порушало го же би ше уписал на постдипломски студиї на напряме: Социолоґия културох и културней политики на Факултету политичних наукох у Беоґраду.

Маґистерску тезу “Културно-социолоґийни аспекти критики доґматизма у югославянским роману 1985-1988” одбранєл 1994. року.

На новосадским Филозофским факултету приявел тему докторскей дисертациї ”Утопия у дїлу Херберта Джорджа Велса и Гавриїла Костельника”. Одбранєл ю на Одсеку за теорию кнїжовносци 2016. року.

Член є Дружтва писательох Войводини од 15. янура 1975. року.

Нєшка є пензионер у Новим Саду, алє интезивно пише.

ТВОРЧОСЦ

Владимир Кирда Болхорвес уж даскельо децениї формує хеутеранистично-белетристично-гибридни венєц “Шнїюци гвизду Хетераниї”

Дїла

 • “За горами”, роман ( по руски), “ Руске слово”, Нови Сад, 1974
 • “Река чаробница”, роман(по сербски), “ Освит”, Суботица,1978
 • “Калемегдански друмови”, роман( по сербски), Кнїжовна заєднїца Нового Саду 1979.
 • “Нємецка, Нємецка”, роман( по руски), “ Руске Слово”, Нови Сад, 1986
 • “За горама”, роман( по сербски), самиздат,1992.
 • “Немачка, Немачка”, роман( по сербски), самиздат, 1992
 • “Опијање ветром и ватром“, поезия( по сербски), самиздат, 1992
 • “На дебелом леду”, повест о єдним роману( по сербски) “ Кнїжовни новини- Енциклопедия”, Беоґрад, 1996.
 • “Опиванє з витром и з огньом”, поезия ( по руски) , “ Руске слово”, Нови Сад, 2009. Шицки штири томи Перше романесней теролоґиї у конєчней верзиї( “ За горама”, „ Река чаробница“, „ Калемегдански друмови“, „ Немачка, Немачка), обявени су по сербски, у самиздату 2012
 • Опијање ветром и ватром”, поезија (на српском), самиздат, 2012.
 • “Пропламсаји на размеђи”, поезија (на српском), самиздат, 2013.
 • “Путовање ветром и ватром”, поезија (на српском), самиздат, 2012
 • “Крај прозора, испред огледала”, поезија (на српском), самиздат, 2013.
 • “Растварање ветром и ватром”, поезија (на српском), самиздат, 2012.
 • “За горами”, роман (на русинском), “Руске слово”, Нови Сад, 2013.
 • “Утопија у делу Херберта Џорџа Велса и Хавријила Костељника”, продубљена и проширена докторска дисертација, издавач: Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад, 2018.
 • “На видику згаришта”, роман (на српском), “Прометеј”, Нови Сад, 2020.
 • “Индивидуална поетика Владимира Кирде Болхорвеса”, књижевнотеоријска студија Јулијана Тамаша (на српском), “Прометеј”, Нови Сад, 2020.