Владимир Пушкаш ше народзел 5. юния у Вербаше. Фамелия до Вербасу пришла з Коцура. После основного и стредньошколского школованя у месце родзеня, уписал ше на студиї на Технолоґийним факултету у Новим Садзе, дзе дипломовал на напряме Конзервованє поживи, а маґистровал напрям Технолоґия микробиолоґийних процесох , же би 2010. року дохторовал з науковей обласци Биотехнолоґиї.

После дипломованя заняти є на Технолоґийним факултету у Новим Садзе, перше як асистент-приправнїк, та асистент, а потим як доцент, позарядови професор, а 2021. року постава порядни професор. Анґажовани є на шицких уровньох студийох на тим факултету основним, мастер, специялистичним и дохторским. Преподава даскельо предмети з обласци винарства: технолоґия вина, хемия грозна и вина и технолоґия моцних алкоголних напойох на основних студийох, сучасни тренди у продукциї вина на мастер студийох, вибрани поглавя технолоґиї моцних алкоголних напойох, як и технолоґию специялних винох на дохторских студийох…

Анґажовани є на Департману за ґеоґрафию, туризем и хотелиєрство на Природно-математичним факултету, ментор мастер и дохторантских роботох и руководитель студийней програми специялистичних академских студийох енолоґиї. Источашнє є анґажовани на вецей повязаних роботох лабораторийних випитованьох, роботних ґрупох за ознаки ґеоґрафского походзеня, за виробок Закона о вину и на вецей науково-виглєдовацких проєктох.

Коавтор є двох поглавйох у вецей реализованих медзинародних проєктох и автор векшого числа роботох у медзинародних часописох и викладаньох на медзинародних сходох. Автор є помоцного учебнїка за физично-хемийну анализу грозна, сладкого вина (шири) и вина, моноґрафиї о вину зоз шлївкох, предсидатель є вецей комисийох за оценьованє вина и моцних алкоголних напойох на специялизованих саймох и манифестацийох.

Контакт: puskasv@uns.ac.rs