Професор др Дюра Орос ше народзел у Руским Керестуре 15. марца 1957. року. После основного и стреднього образованя уписал ше на Факултет технїчних наукох у Новим Садзе, напрям Енерґетика, на хторим дипломовал 1982. року. Школованє предлужел на Електротехнїчним факултету Универзитета у Беоґрадзе, и 1997. року маґистровал зоз обласци електричних машинох. На Факултету технїчних наукох Универзитета у Новим Садзе дохторовал 2008. року. На Институту за енерґетику, електронку и телекомуникациї почал робиц як асистент 1982. року, вец як  доцент на Факултету технїчних наукох, Департмана за енерґетику, електронику и телекомуникациї 2009. року, та позарядови професор 2014. року, а порядни професора на истим факултету постал 2021. року.

Коло обовязкох у настави професор Орос обявел и учебнїк зa студиї електротехнїки и 4 збирки задаткох зоз елементами теориї за тоти студиї. Обявел и понад 40 науково роботи у часописох од хторих 10 зоз медзинародним значеньом. На фахових наукових сходох поднєсол понад 60 сообщеня, медзи нїма 29 на сходох медзинародного значеня.

Др Дюра Орос обявел и 6 технїчни иновациї медзи хторима 2 на медзинародним уровню.

Од 1982. по 2022. рок др Орос робел на виглєдовацких проєктох хтори були финансовани з боку Покраїни Войводини и Републики Сербиї, на хторих участвовала його Катедра.

Його фахова дїялносц тиж була богата: участвовал у проєктованю, виводзеню и пущаню до роботи нових и реконструованих продукцийних погонох у индустриї, медзи хторима:

Фертил, фабрика за продукцию штучних гнойох у Бачкей Паланки,

Виктория оил, хторей робена тотална реконструкция олєярнї у Шидзе, як и нови проєкти за продукцию биодизелу.

Соя протеин, погон за продукцию сойових протеинских концентратох, погон за продукцию текстурираного сойового протеинского концентрату, як и вецей витални реконструкциї у погонох у Соя протеину у Бечею.

Убудовйованє нового котла у Tоплярни Заход и реконструкция ушореня Tоплярнї Сивер у Новим Садзе.

На новим будинку Универзитета у Новим Садзе.

Нова главна черпна станїца 1 у Новим Садзе.

Реконструкция и добудов погона рафинериї у фабрики “Bimal Sunce doo” у Зомборе.

Тераз є звитодавец Републичней ревизийней комисиї за проєкти од окремного значеня за Републику Сербию и член Инжинєрскей комори Сербиї (бул член єй скупштини у трецим и штвартим зволаню), и даєдних єй вивершних орґанох.