Др наукох Емил Гнатко, порядни професор у тирвацим званю, народзени 8. авґуста 1941. року у Привиней Глави, у Сриме.

Од 1990. року, та по пензионованє 2011. року бул стаємно заняти на Машинским факултету у Славонским Броду.

Дипломовал 1966. року на Машинским факултету у Беоґрадзе, маґистровал 1973. у подручу Моторних превозкох на ФСБ-у у Заґребе, а докторовал 1982. року у подручу Моторох ЗНЗ на Машинским факултету у Краґуєвцу.

Од 1960. року робел на роботох конструованя, инженєра отримованя, шефа ремонту, штредньошколского и универзитетского наставнїка. Од 1967. до 1979. рок робел на Високей технїчней воєней академиї у Заґребе, од 1979. по 1989. на Висшей воздухоплївней школи у Заґребе и 1989/90. на Машинским факултету у Банялуки. Вибрани є до званя доцента (1982), позарядового професора (1987), порядного професора (1994) и порядного професора у тирвацим званю (2000), шицко на Факултету машинства и ладьобудовательства Универзитета у Заґребе.

Член є Академиї технїчних наукох Горватскей од фебруара 2004. року , а од 2010. як емеритус Академиї.

Автор є 11 кнїжкох (8 универзитетских учебнїкох), ма вецей як 110 науково и фахово роботи, а бул уключени у 12 горватских виглєдовацких проєктох. Науково подруча му: виглєдованя термодинамичних процесох и економичносци роботох моторох ЗНЗ, конструкциї, отримованє и технїчна дияґностика при моторох ЗНЗ, як и виглєдованя з подруча горивох за мотори ЗНЗ. Основал Лабораторию за мотори и превозки на Машинским факултету у Славонским Броду.

У рамикох DAAD стипендиї бул госцуюци професор на Технїчним универзитету у Минхену (1989/90), а у рамикох програми Carl Duisberg Gesellschaft e.V., Келн, виглєдовач на Институту фабрики “Порше” у Штутґарту 1987.

За свойо науково, виглєдовацки и педаґоґийни досцигнуца вецей раз є похвальовани, наградзовани и одликовани.

До пензиї пошол 2011.року, алє и далєй активно роби зоз студентами на Универзитету Велика Горица.

Служи ше зоз ческим, польским, словацким и русийским язиком, а по нємецки и по анґлийски бешедує и пише.  Два мешаци при концу 1980-их рокох бул на Ґетеовим Институту у Луенебурґу на усовершованю напредного нємецкого язика.

Оженєти є и ма двойо дзеци.