Ивана Будински зоз Руского Керестура народзена 10. авґуста 1987. року у Вербаше. Основну школу и Ґимназию „Петро Кузмяк” закончела у Руским Керестуре, а 2006. року уписала биолоґию на Природно-математичним факултету у Новим Садзе. Мастеровала 2011. року, а докторовала на Биолоґийним факултету Универзитета у Беоґраду у децембру 2019. року.

Ивана Будински занята на Оддзелєню за ґенетични виглєдованя Института за биолоґийни виглєдованя „Синиша Станкович“ Универзитета у Беоґраду, цо Институт од националного значеня за Републику Сербию. Хвильково у академским званю є висши наукови сотруднїк.

Достала награду „Академик Милутин Радованович“ за найлєпшу докторску дисертацию у обласци зоолоґиї одбранєну у школским 2019-2020. року на Универзитету у Беоґраду.

Член є совитодавного комитету EUROBATS-a.

Участвовала у медизинародних експедицийох виглєдованя пергачох у тропох: два раз у Ґани, по раз у Замбиї и Уґанди, и два раз у Белизеу.

Иваново интересованє то спелеолоґия, бежанє полумаратонох (трейл и на асфалту), ученє страних язикох – окреме ше цеши зоз зашорованима днями без претаргованя на апликациї Duolingo (прейґ 8 роки, скоро 3.000 днї).