Мария Вукмирович Папуґа народзена у Новим Саду 28. априла 1979. року. Медицински факултет у Новим Саду закончела 2007. року.

Од юлия 2011. року занята є у Клинїчним центру Войводини, у Центру за лабораторийску дияґностику, Оддзелєнє за нуклеарну медицину.

Специялистични студиї з нуклеарней медицини уписала на Медицинским факултету у Новим Саду 2013. року, а специялистични испит положела 2017. року. Фахово ше усовершовала у жеми и иножемстве.

Дохторску дисертацию под назву „Одредзованє серумскей концентрациї уромодулина у процени функционого статуса покруткох при хоротнїкох зоз хронїчну хороту покруткох нєдиябетней етиолоґиї” одбранєла 2023. року.

Авторка є и коавторка є роботох зоз СЦИ лїстини, як и векшого числа сообщеньох на домашнїх и медзинародних сходох.

У званю асистента занята є на Катедри за нуклеарну медицину Медицинского факултета у Новим Садзе од єй снованя.