Маґдалена Горняк-Лелас ше народзела у Дюрдьове 31. авґуста 1936. року. Oсновну школу закончела у Дюрдьове, а потим уписала до Стреднєй музичней школи „Исидор Баїч“ у Новим Садзе.

Зпотим як закончела музичну школу, почала робиц як наставнїца клавира у Основней музичней школи у Вербаше школского 1955/56. року, а вец, пре проблеми коло путованя з Нового Саду до Вербасу, прешла на роботу до оддзелєня документациї Сербского народного театра у Новим Садзе, дзе робела по 1960. рок. Од 1961. року роби як наставнїца музичного образованя у Основней школи „Иво Лола Рибар“ у Новим Садзе. Ту вона формовала хор цо мал 85 членох зоз школярох нїзших класох основней школи. Наступела з нїм и на Општинскей смотри.

Потим як положела фахови испит, уписала Музичну академию у Беоґрадзе, Оддзелєнє у Новим Садзе, як студент попри роботи. По законченю академского образованя свою роботу унапрямує на писанє учебнїкох за музичне вихованє у основних школох. Автор є седем учебнїкох за наставу музичного вихованя на руским наставним язику, котри видал Покраїнски завод за видаванє учебнїкох у Новим Садзе, у периодзе од 1967. по 1973. рок. То були перши ориґинални учебнїки за музичне вихованє на руским язику.

Од 1970. року єй композициї ше скоро кажди рок виводза на „Червеним пупчу“ и „Червеней ружи“, а од 1994. и на „Ружовей заградки“. Интересантне спомнуц же Маґда и перши руски композитор чия композиция зоз сербским текстом виведзена на фестивалу „Златна тамбурица“.  

            Од 1970. по 2010. рок на манифестациї „Червене пупче“ виведзени 56 Маґдово композициї, спомедзи котрих єст и наградзени з даєдну з трох наградох. Попри тим, у истим периодзе на змагательней часци за найлєпшу композицию у народним духу у рамикох манифестациї „Червена ружа“ виведзени 15 єй шпиванки.

На Фестивалу рускей шпиванки у народним духу „Ружова заградка“, чий орґанизатор РТВ Нови Сад, од 1994. по 2007. рок виведзени 14 Маґдово композициї.