Подобова уметнїца, фах таписерия

Надя Волчко народзена у Беркасове 1934. року. Дипломовала на Академиї применєних уметносцох у Беоґрадзе. Специялизовала таписерию. Робела як дизайнер текстилу у вельких индустрийних комбинатох у Ґнїлану, Дервенти, Шиду, Ґрделици. Як професорка подобового воспитаня робела у Ґимназиї у Шиду. Була член Здруженя подобових уметнїкох Сербиї. На студийних виглєдованьох була у Паризу, Лозани, Цириху, Женеви, Заґребе, Новим Саду. Самостойни и заєднїцки вистави мала у Беоґраду, Сараєву, Осєку, Цириху, Женеви, Паризу, Зекинґену, Минхену, Лозани, Руским Керестуре.
Єй мено ше находyи у Шветовей енциклопедиї таписериї.
Умарла 1983. року.
Литература
1. Подобова творчосц Руснацох, ґрупа ауторох, Друштво за руски язик, литературу и културу, Нови Сад, 2003.
2. На интернету нєт одреднїци под меном Надя Волчко.