Новинарка, редакторка,професорка подобового виховйованя

Олґа ( дзивоцке Ковач) Карлаварис народзена у Новим Саду 18. Мая 1954. року.Закончела стредню Школу за подобових технїчарох ( одсек нукашнєй архитектури и дизайну) „Боґдан Шупут“ у Новим Саду ( 1973.).Дипломовала на Академиї уметносцох у Новим Саду, одсек подобових уметносцох на ґрупи подобовей педаґоґиї ( 1979). У настави робела як професорка подобового воспитаня у Штредней школи „Боґдан Шупут „  у Новим Саду и 30 роки на РТВ Нови Сад/Войводини.

Окрем у информативней проґрами на руским язику РТВ, ушорйовала и емисиї зоз култури за потреби Културно уметнїцкей програми (КУП).На два заводи ( од шейсц до єдного рока) була редакторка емисиї „Вєдно“ (Zajedno).Сотрудзовала и на  других емисийох на серпским язику.Обласц котру провадзела скорей шицкого то култура- видавательство,театер, уметносц.Окрем крадких репортажох ту и длукши емисиї, уметнїцкого и документарного змисту.

Як подобова творителька мала вецей колективни и самостойни вистави ( Нови Сад, Зомбор, Кастав).Ауторка є защитного знаку фестивала“ Червена ружа“ як и лоґа знагоди означованя 250 рочнїци приселєня Руснацох на тоти простори ( 1995.) Дала и идейне ришенє за даскельо сценоґрафиї („Митинґ поезиї“, „Червена ружа“),костимоґрафию за представи у Руским народним театру (1984.).

За потреби програми на ТВ участвовала у виробку наявних шпицох за емисиї на руским язику ( ТВ Маґазим, Стретнуца, Широки план).

За подобову творчосц достала награду Ґалериї „ Надежда Петрович“ зоз Чачку (1977) а як сценоґрафка наградзена є на Зонскей смотри драмского творительства у Ириґу  ( 2005).

На Медзинародним фетивалу „Мой край“ у Ужгороду у України 2003. Достала награду за ауторску тв емисию.

Бешедує по сербски, руски и анґлийски.

До пензиї пошла 2014. року. Жиє у Новим Саду.                 

E-mail: olga.karlavaris@gmail.com.

  1. Подобова творчосц Руснацох, ґрупа ауторох, Друштво юа руски язик, литературу и културуру, Нови Сад, 2003.
  2. Мено Олґа Карлаварис ше на интернету зявює на вецей як шейсцох бокох