Проф. др Янко Пастернак народзени у Кули 1970. року. На Медицински факултет Универзитета у Новим Садзе  уписал ше 1989. року. Як студент бул вецейраз наградзовани за посцигнути успих, а бул и стипендиста Министерства просвити Републики Сербиї, як и Фонду за стипендованє талантованих студентох Новосадского универзитету.

Дипломовал у децембре 1994. року зоз штредню оценом 9,60. На специялизацию общей гирурґиї на Медицинским факултету у Новим Садзе уписал ше 1996. року, а специялистични испит положел з одличним успихом у октобре 2001. року.

Од 1998. року роби як сотруднїк у настави у званю асистента приправнїка, а од 2002. року у званю асистента на Катедри за гирурґию Медицинского факултету у Новим Садзе.

Автор и коавтор є 102 роботох хтори публиковани у фахових часописох и презентовани на медзинародних конґресох у жеми и иножемстве.

Року 1999. бул на фаховим усовершованю на Клинїки за кардиоваскуларну гирурґию Semelvajs универзитета у Будапешту, а у априлу и маю 2006.року бул на фаховим усовершованю на  Mayo клинїки у ЗАД.

На постдипломски студиї на наставном предмету Анатомия уписал ше 1998. року, а маґистерску тезу под насловом: «Морфолоґийни характеристики елонґацийох екстракраниялного сеґменту каротидних артерийох» одбранєл 25. юния 2002. року на Медицинским факултету у Новим Садзе.

Дня 04.11.2003. року, по закончених студийох узшей специялизациї васкуларней гирурґиї, здобул назву специялисти узшей специялизациї на Медицинским факултету у Новим Садзе.

Член є Сербского лїкарского дружтва – Дружтва лїкарох Войводини, Здруженя кардиоваскуларних гирурґох Сербиї, Здруженя за васкуларну медицину Сербиї, Наукового одбору Дружтва флеболоґох Сербиї,  Европского здруженя кардиоваскуларних гирурґох, Европского здруженя васкуларних гирурґох и Медзинародней анґиолоґийней униї.

Дня 18. децембра 2008. року на Медицинским факултету у Новим Садзе одбранєл докторску дисертацию под назву: «Значносц континуованого провадзеня прецеку артериовенских фистулох за хемодиялизу». Року 2009.  вибрани є до званя доцента, а од 2014. року до званя позарядового професора на Катедри за гирурґию.

Длужносц шефа Катедри за гирурґию Медицинског факултету у Новим Садзе окончує од  22.05.2013.року.

Активно хаснує анґлийски и нємецки язик.