Познати державни репрезентативец, спортски тренер, професор сербского и французкого язика, полиґлота, поет и прекладатель, преподавач у першей рускей ґимназиї у Руским Керестуре, член першого Редакцийного колеґиюма „Руского слова“

Народзел ше 9. децембра 1906. року у Дюрдьове у селянскей фамилиї, як єдинєц. Основну школу закончел у Дюрдьове, до ґимназиї почал ходзиц у Зренянине (теди Вельки Бечкерек), а предлужел у Новим Садзе. Уписал ше на Филозофски факултет у Беоґрадзе, ґрупа югославянска литература, сербскогорватски и французки язик. Дипломовал 1934. року  и истого року почал службовац як суплент у Славонскей Пожеґи,  у Копривници, а од єшенї 1936. року як професор у Реалней ґимназиї у Сомборе.  По законченю школского 1942/43. року  бул мобилизовани до „мункашох“, алє є премесцени до Нового Саду на длужносц професора у Сербскей ґимназиї. У фебруару 1945. року розпоредзени є до Руского Керестура за професора у новооснованей ґимназиї зоз руским наставним язиком. Ту бул и воспитач и активиста у спорту.

Член Редакцийней колеґиї будуцих новинох „Руске слово“ постал 1945.  а истого року на сновательней схадзки Рускей матки у Руским Керестуре вибрани є за заменїка секретара. Теди и почина його обачлївше анґажованє на културним планє.Иницировал реформу  писма у нашим литературним язику, алє му ше нє удала. Обявел у Народним календаре даскельо писнї , прекладал басни зоз росийского язика, а писал и прозни твори. Баковови Керестур бул „цесни“ за витворенє його спортских амбицийох, та ше 1949. року врацел до Нового Саду, дзе почал робиц як атлетски тренер. Оталь преходзи до Сараєва,  Панчева, та до Беоґраду. Свою тренерску кариєру закончел у Новим Садзе и 1971. року пошол до заслуженей пензиї. Под час тренерскей служби о своїм трошку видал 20 кнїжки спортского змисту.Умар у Новим Садзе 21. а поховани є 23. октиобра 1974. року на Новим теметове.

Як памятка на його службованє у керестурскей ґимназиї, дзе виховал цалу плеяду „палїцарох“ (скок з палїцу), з котрих даєдни постали и державни рекордере, уж вецей роки ше у руских валалох отримую Спортски бависка котри ноша мено Яши Бакова.

Литература

  1.  Интеґрални текст под биоґрафску одреднїцу Яша Баков
  2. Яша Баков: Вибрани твори; „Руске слово“, Нови Сад, 1983.
  3. Атлетска леґенда Яша Баков (1906-2006), 100 роки од народзеня, зборнїк роботох з науково-фахового сходу, видавателє: Орґанизацийни одбор и НВУ „Руске слово“, Нови Сад
  4. На интернету ше мено Яша Баков зявює на седем бокох.