Archive

Владо НЯРАДИ

Mаляр, дизайнєр, мултимедиялни творитель  Владо Няради народзени 16. юния 1966. року у Вербаше.Закончел Школу за дизайн, ґрафички одсек у Новим Саду.Самостойно викладал у жеми и иножемстве 54 раз , а на колективних  жирираних виставох, салонох, биєналох и триєналох по цалим швеце  прейґ 700 раз.По думаню комисиї котра составена од историчарох уметносци и подобових критичарох зоз цалого швета Владо Няради вошол до узшого вибору за „ 100 малярох будучносци“ у Лондону 2014. У конкуренциї уметнїкох зоз цалого швета.Наградзовани є за малярство,…

0
Вецей...

Владислав ЮГАС   

Дружтвени роботнїк Владислав Югас народзени 13. 07. 1937. у Руским Керестуре, дзе закончел основну школу.По законченю стреднєй польопривредней школи єден час робел у Землєдїлскей задруґи у Коцуре, а 1959. ше уписал на Польопривредни факултет у Новим Садзе дзе дипломовал 1963. Югас у своєй роботней кариєри окончовал велї  функциї у тедишнїм Социялистичним союзу роботного народу- ССРН на локалним, покраїнским републичним и федералним-союзним  уровню. Главни и одвичательни редактор рускей редакциї РНС постал  1973.  Бул член Дїловодного одбору РТВНС, а у єдним мандату…

0
Вецей...

Симеон САКАЧ

Адвокат, дружтвени роботнїк, новинар Симеон Сакач народзени у Дюрдьове 6.11.1929. року.Школовал ше у Дюрдьове, Новим Саду, Зомборе, Пули Беоґраду, Суботици и Пули.Першу роботу достал як одправнїк гайзибанох у Новим Саду.Дипломовал на правним факултету у Беоґраду 1964. року. Симеон Сакач у рускей редакциї Радио Нового Саду як помоцнїк главного редактора почал робиц у септембру 1966. року и ту остал по 1973.рок. Бул активни у роботи КПД „Максим Горки“  дзе єден час бул и предсидатель.Кед основани Аматерски руски театер „Дядя“  бул його…

0
Вецей...

Мария ГОРНЯК ПУШКАШ

Новинарка, редакторка Мария ( дзвоцке Горняк) Пушкаш народзела ше 16. авґуста 1931. у Дюрдьове и там закончела шейсц класи Основней школи а малу матуру у Р. Керестуре У  Новим Саду закончела економску стредню школу. Сотруднїца рускей редакциї РНС постала у септембру 1950.Попри роботи  дипломовала 1967. року  на новосадским Филозофским факултету на ґрупи за  южнославянски язики и общу линґвистику. Була  длугорочна редакторка руских емисийох за дзеци.Авторка є вецей текстох котри обявйовала у периодики на руским, серпским, словацким, мадярским, албанским, македонским и…

0
Вецей...

Микола  СКУБАН

Новинар, хумориста, ґлумец аматер Микола Скубан ше народзел  2. юлия 1932.  у Коцуре дзе закончел основну школу. Штири класи ґимназиї зоз малу матуру закончел у Р. Керестуре. Як професийни новинар почал робиц 1950.  у рускей редакциї Радио Нового Саду дзе остава по 1952. Член редакциї  „Руского слова“ як новинар и технїчни редактор  постал 1955. року дзе остал по 1992.рок кед пошол до пензиї. На театралней сцени Микола Скубан бул присутни од 1948. по 1993. рок.За тот час вон одбавел 45…

0
Вецей...

Мелания РИМАР

Поетеса, новинарка,редакторка Мелания Римар ( дзивоцке Рамач) народзена у Руским Керестуре 30. авґуста 1958. року.  Ту закончела основну школу и ґимазию. Дипломовала на новосадским Природно математицким факултету напрям ґеоґрафия.Новинарску кариєру почала у НИУ „Руске слово“ дзе є одвичательна редакторка часопису за дзеци  „Заградка“.Першу збирку поезиї обявела 1983. року.Пише писнї, кратки приповедки, драмски слички и сказки за дзеци.Ма 11 обявени ауторски кнїшки.Поезия єй заступена у Буквару, Читанкох и учебнїкох на руским язику и у дзешец антолоґийох поезиї , прози и драмских…

0
Вецей...

Йоаким КИМЕ  ВИСЛАВСКИ

Фодбалер, фодбалски тренер Йоаким  Киме  Виславски народзени 26. септембра 1940.року у Вербаше.По законченю Занатскей школи  як талантовани фудбалер одходзи до Беоґраду дзе започал кариєру професийного фодбалера. Фодбал почал бавиц у вербаским ФК Радник у котрим як шеснацрочни хлапец уж  бавел за   сениорски  тим. У Юниорскей репрезентациї Югославиї бавел и бул капитен як єдини бавяч котри пришол зоз локалного тиму.Бул поволовани и за А тим державней репрезентациї алє нїґда нє одбавел змаганє. До беоґраского Партизану пошол бавиц 1959. и уж о…

0
Вецей...

Др МАФТЕЙ (МАТЕЙ) ВИНАЙ

Поет, публицист, просвитни роботнїк, адвокат, судия Народзел ше 8. марца 1898. року у Руским Керестуре дзе закончел основну школу (1909), класичну ґимназию у Заґребе (1909-1917). На Правним факултету  тиж у Заґребе  дипломовал 1924. року а докторску дисертацию одбранєл на истим факултету 1928. року. Ище як студент права, же би обезпечел средства за дальше школованє, роби як учитель на Билей (под Кулу), потим як судски службенїк у Вуковаре и Осиєку (1926-1927). После докторованя роби у Новей Ґрадишки. Як судия  почал робиц…

0
Вецей...

Йоаким др СТРИБЕР

Наукови сотруднїк, конзерватор, рестауратор  Йоаким Стрибер народзени у Руским Керестуре 27. септембра 1967.Дипломовал на Природно математицким факултету, Одсек за физику на Универзитету у Новим Саду а на Универзитету у Букурешту (Факултет физики) докторовал 2007. на тему „ Доприношенє усовершованю ласерских технїкох и технолоґийох хаснованих у познаваню и третированю поверхносцох предметох  науковей и музейней важносци“. Занїма ше зоз рестаурацию и конзервованьом културного нашлїдства розвиваюци сучасни оптоелектронски технїки за рестаурацию уметнїцких творох, окреме ласерску технїку.Резултати його роботи були замерковани на медзинародним плану.…

0
Вецей...

Янко ФЕЙСА

Учитель, поета, активист у Руским народним просвитним дружтве Народзел ше у Коцуре 13. авґуста 1904. року. Дзецинство препровадзел у родним месце, дзе закончел шейсц класи основней школи. До ґимназиї ходзел у Заґребе, Вараждинє и Илоку, а учительску школу закончел у Крижевцох 1921-1925. року. Як просвитни роботнїк робел у Коцуре (1926-1936 и 1938-1944) и Торжи ( нєшка Савиним Селу, 1936-1938) а перших рокох по законченю Другей шветовей войни бул поставени за  просвитного референта Команди места (1944-1945) у Вербаше, после чого є…

0
Вецей...
Календар висткох
марец 2018
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Найновше
новембер 30, 2023
новембер 30, 2023
новембер 30, 2023
новембер 30, 2023
новембер 29, 2023
Нащивце