Archive

Др Янко Жилник

Др Янко Жилник народзени у Коцуре 1881. року у фамелиї маєтних землєдїлцох. Основну школу закончел у родним месце, а ґимназию у Новим Садзе на мадярским и нємецким язику. На Медицинским факултету у Будапешту дипломовал 1906. року. Перша робота му була  у Солноку на Тиси у Воєней команди, дзе як воєни лїкар робел полни штири роки. Потим, коло два роки роби у своїм родним месце у Коцуре, а вец, пред Першу шветову войну,  преходзи з фамелию до Нового Саду и уселює…

0
Вецей...

Проф. др Радмила Шовлянски

Проф. др Радмила Шовлянски (дзивоцке презвиско Сакач) народзена у Беоґрадзе 1930. року. По законченю Реалней ґимназиї, уписала ше на Фармацеутски факултет у Заґребе, хтори закончела 1953. року. Свой роботни вик проф. др Радмила Шовлянски почала як апатикарка Воєного шпиталю у Петроварадинє,  же би у Центре за криминалистику и судску медицину ПСУП-а у Новим Садзе робела у Хемийно-токсиколоґийней лабораториї як шефица по 1965. рок, кед є вибрана за асистентку на предмету Фитофармация на Польопривредном факултету у Новим Садзе. Докторску дисертацию под…

0
Вецей...

Проф. др Надежда Ружич

Проф. др Надежда Ружич (дзивоцке презвиско Кочиш), технолоґ-енолоґ, професор Универзитета (Нови Сад, 4.02.1940 – Нови Сад, 3.01.2002). Оцец Евґений бул економиста, а мац Амалия з фамелиї Тамаш. У родним варошу закончела основну школу и ґимназию (1959), а дипломовала на Технолоґийним факултету, поживови напрям, технолоґию вина (1963). Маґистерску роботу одбранєла 1970, а докторат 1975, з тему Прилог познаваню сумпор-водонїку у технолоґиї вина. За асистента на Техонолоґийним факултету вибрана є 1964, за доцента 1976, позарядови професор постала 1982, а рядови 1988. року.…

0
Вецей...

Др Александар Сакач-Будишин

Др Александар Сакач-Будишин, лїкар (Дюрдьов 2.01.1895 – Сримска Митровица 30.07.1970). Оцец му бул Петро, кушнїр, а мац Мелания народзена Ґубаш, ґаздиня. Фамелия ше на початку 20. вику преселєла до Нового Саду, дзе Александар ходзел до школи и матуровал у ґимназиї (1912). Оцец мал роботню у Чурчийскей улїци (прейґ драги од Соборней церкви), вибрани бул за општинского одборнїка, а бул медзи 23 Руснацами хтори на Велькей народней скупштини у Новим Садзе 25. новембра 1918. року гласали за присоєдинєнє Войводини ґу Сербиї.…

0
Вецей...

Др Дюра Пап

Др Дюра Пап (дохтор Пабянка, як го Керерстурци волали) народзени у Руским Керестуре 1913. року. Основну школу закончел у родним валалє, а студиї медицини у Заґребе 1939. року. Обовязни лїкарски стаж окончел у Вельким Бечкереку (Зренянин), а 1941. року приходзи до Руского Керестура, алє є нєодлуга мобилизовани до войска як резервни официр и лїкар. Єден рок робел на Косове. По ошлєбодзеню ше враца до родного Керестура и у рамикох Здравственей станїци снує Совитовалїще за ваготни жени и положнїци. З нєвистату…

0
Вецей...

Др Борислав Сакач

Др Борислав Сакач народзени 1932. року у Туриї, дзе му родичи ‒ мац София и оцец Александар ‒ були лїкаре. До основней школи ходзел у родним месце и Дюрдьове, а у Заґребе закончел ґимназию и Медицински факултет. По оконченим лїкарским стажу робел як лїкар пейц роки у Дюрдьове. До Нового Саду прешол 1964. року за лїкара у амбуланти Електровойводини у составе Дома здравя. Специялистични испит з медицини роботи положел 1969. року. У Беоґрадзе одбранєл маґистерску роботу под назву Анлиза гиґиєнских…

0
Вецей...

Ирина Папуґа

Ирина Папуґа народзена 12. новембра 1946. року у Бачинцох, до основней школи хoдзела у Бачинцох и Куковцох, а штредню, Висшу педаґоґийну и Филозофски факултет, наставна ґрупа Педаґоґия, закончела у Новом Садзе. Робела у Руским Керестуре, Покраїнским секретарияту за образованє, науку и културу, Културно-просвитней заєднїци Войводини и Заводзе за културу Войводини у Новим Садзе. Була посланїца Просвитно-културней ради Скупштини АП Войводини, членїца Просвитного совиту Войводини, помоцнїца покраїнского секретара за образованє, науку и културу, предсидателка Скупштини Дружтва за руски язик, литературу и…

0
Вецей...

Др Милутин Ґубаш

Др Милутин Ґубаш народзени 1893. року у Дюрдьове у землєдїлскей фамелиї. Основну школу закончел у родним валалє, Сербску ґимназию у Новим Садзе, а потим ше уписал на Медицински факултет у Будапешту, предлужел студиї у Праги, дзе и дипломовал. По законченим обовязним лїкарским стажу почина робниц як лїкар у Амбуланти державней желєзнїци у Новим Садзе, дзе робел цали роботни вик. Паралелно з тим, лїчел жительство, обичних роботнїкох и худобу на новосадским населєню Телеп. Окрем сербского и руского, знал по нємецки, мадярски…

0
Вецей...

Др Йован Янко Шарик

Др Йован Янко Шарик народзени 1909. року у землєдїлскей фамелиї у Дюрдьове, дзе закончел основну школу. Студирал медицину и дипломовал на Медицинским факултету у Беорадзе. По законченим обовязним лїкарским стажу робел и бул вецей роки управитель Здравственей станїци у Руменацкей улїци число 10 у Новим Садзе. Бул активни културно-просвитни роботнїк медзи двома войнами. Кед ше др Ґубаш поцагнул, бул и одвичательни редактор новинки “Руска заря” 1936. року. По ошлєбодзеню активно участвовал у културним живоце Нового Саду. Єден є зоз сновательох…

0
Вецей...
Календар висткох
новембер 2019
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Найновше
новембер 30, 2023
новембер 30, 2023
новембер 30, 2023
новембер 30, 2023
новембер 29, 2023
Нащивце