Руски вертикали

Др Лидия Фодор

Лидия Фодорнародзена 25. юлия 1989. року у Бачкей Тополї, у Сербиї. Титулу доктора рахункарских наукох здобула кед одбранєла тезу꞉ „Анализа и имплементация класи алґоритмох за дистрибуировану конвексну оптимизацию: Евалуация перформансох и карактеристикох на практичних ХПЦ кластерох” Природно-математични факултет закончела на Универзитету у Новим Садзе. Три роки преподавала информатику у новосадскей Ґимназиї „Йован Йованович Змай”, а од юния 2023. року Лидия доцент на Департману за математику и информатику на Природно-математичним факултету у Нпвим Садзе. Достала награду за найлєпшого сотруднїка у настави…

0
Вецей...

Злата Паплацко

Злата Паплацко народзена 17. априла 1969. року у Руским Керестуре. Вчас почала бавиц рукомет, на позициї ґолмана. Кариєру почала кед мала 12 роки, кед бавела за Рукометни клуб „Русин” у Руским Керестуре. Потим бавела за Червинку, Вождовац, Темерин, „Напредак” зоз Крушевцу, „Бане Секулич” зоз Зомбора, Юґоинспект и „Уґлед комерц” з Нового Саду, Валенсию зоз Шпаниї, „Будучносц” зоз Подґорици, „Медицинар” зоз Шабцу, Нопал, Индїю. Одбавела вецей як тисяч клубски стретнуца, як и вецей од сто змаганя за репрезентацию. Зоз репрезентацию освоєла…

0
Вецей...

Др Владимир Гаргаї

Владимир Гаргаї народзени 9. юлия 1973. року у Новим Садзе. На Медицинским факултету у Новим Садзе дипломовал 1999. року. Специялизацию з ортопедскей гирурґиї и трауматолоґиї положел 2006. року. Маґистерску тезу одбранєл 2008. року, а докторску дисертацию 2012. року. Од 2004. року анґажовани є як асистент приправнїк на Катедри за гирурґию Медицинского факултету у Новим Садзе. Року 2008. вибрани є за асистента, а 2012. року за доцента. Титулу позарядового професора здобул 2017. року. Од 2020. року роби як позарядови професор на…

0
Вецей...

Юлиян Надь

Юлиян Надь ше народзел 6. януара 1957. року у Руским Керестуре дзе закончел основну школу и ґимназию (1972-1976.), а 1985. року дипломовал Литературу югославянских народох и народносцох на Филозофским факултету у Скопю. Од 1986. року робел як новинар у тижньових новинох „Руске слово” по вчасну шмерц 26. априла 1989. року. У медзичаше (1988.) робел и у часопису „Шветлосц” и ушорйовал Литературни додаток у новинох „Руске слово”. Живот страцел у Керестуре у транспортним нєщесцу. У своїм краткотирвацим живоце, лєм 33. роки,…

0
Вецей...

Юлиян Колєсар

Юлиян Колєсар ше народзел 15. юлия 1927. року у Дюрдьове, а умар 1991. року у Монтреалу (Канада). Основну школу закончел у Дюрдьове, а 1949. року закончел за шлосера. Истого року преходзи до Нового Саду и уписує Стредню школу за применєну уметносц хтору дипломовал 1954. року. Потим ше уписал на Висшу педаґоґийну школу, алє ю нє законел, бо почал робиц у Дневнику, новосадских дньових новинох, по 1958. рок кед емиґровал до Белґиї, остал там два роки, врацел ше до Югославиї, меня…

0
Вецей...

Томислав Мишир

Томислав Мишир народзени у Вуковаре 9. фебруара 1944. року. Основну школу и ґимназию закончел у Вуковаре, Медицински факултет и специялизацию педиятриї закончел у Заґребе. Робел як педиятер неонатолоґ у породзилїщу КБЦ у Осиєку. Тераз є у пензиї. По нєшка му на горватским язику обявени зборнїк поезиї„Кентаур” (1991-92), роман-драма „Астрална проєкция” (1996), зборнїк поезиї „На приходу Вуковару” (1997), „Хронїка єдного Вуковару” (2004), „Пияц у Вуковаре – Вашар у Нуштру” (2006), „Нови часи у Вуковаре” (2007), „Карчми у Вуковаре” (2008), „За часу…

0
Вецей...

Симеон Рамач

Симеон, Сима, Рамач ше народзел 8. новембра 1937. року у Дюрдьове, дзе закончел основну школу, а после стреднєй ше уписал на малярство на Академиї у Заґребе. После першого року Симеон преходзи на Економски факултет до Беоґраду, дзе дипломовал 1961. року, и такой почал робиц як шеф рахунководства у Тузли, одкаль прешол до Кули, а 1965. року до Руского Керестура за директора тедишнєй Земледїлскей задруґи „Перши май”. Указал ше як винїмково способни привреднїк хтори, зєдинююци даскельо менши валалски привредни субєкти, створел…

0
Вецей...

Др Оксана Тимко Дїтко

Оксана Тимко Дїтко (дзивоцке Тимко), дохтор филолоґиї, слависта, порядна професорка на Филозофским факултету у Заґребе народзена у Вербаше, 31. мая 1965. року у Войводини, Сербиї. Оксана Тимко 1992. року дипломовала общу линґвистику на Филозофским факултету у Заґребе. Од 1992. по 1997. рок була на постдипломних студийох у Ужгороду, у України, дзе 1997. року одбранєла маґистерску роботу под назву „Ботанїцка и зооолоґийна лексика бачванских Руснацох”. Од 2001. року є занята на Катедри за українски язик и литературу дзе 2006. року одбранєла…

0
Вецей...

Мирон Колошняї

Мирон Колошняї ше народзел 27. юния 1930. року у Руским Керестуре, основну школу закончел у Лалитю, а нїзшу ґимназию у Руским Керестуре. Индустрийну стредньо-технїчну школу закончел у Новим Садзе 1953. року, дзе почал студирац права, лєм ше озбильно похорел и мушел претаргнуц студиї. Кед приздравел запошлєл ше у Фабрики арматурох Истра у Кули як технїчни рисовач, вец у Авто-каросериї у Новим Садзе робел до 1971. року а потим у Аґро-индустриї Техно-процес, та отадз и пошол до инвалидскей пензиї 1981. року.…

0
Вецей...

Др Марияна Ачански

Др Марияна Шпика Ачански, (мац єй Рускиня, Наталия Малацко з Руского Керстура), народзена 3. априла 1963. року у Новим Садзе, дзе закончела основну и стредню школу з одличним успихом, а потим уписала Технолоґийни факултет у Новим Садзе. Порядни студиї закончела 1987. року и такой предлужела треци ступень студийох, маґистерски студиї, по тедишнїм способе студированя, же би по одбрану дохтората зоз технолоґийних наукох сцигла 1999. року. Пред тим, ище 1989. року, достала роботу як асистентка на матичним факултету на хторим успишно…

0
Вецей...
Календар висткох
новембер 2023
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Найновше
новембер 27, 2023
новембер 27, 2023
новембер 27, 2023
новембер 27, 2023
новембер 27, 2023
Нащивце