Подобова педаґоґиня, малярка

Спрам податкох зоз котрима росполагаме, Гелена Сивч перша войводянска Рускиня котра закончела Академию подобовей уметносци.Студиранє почала у Заґребе а предлужела у Беоґрадзе  дзе дипломовала   1951. року у класи визначного маляра и педаґоґа  Неделька Ґвозденовича.Єден час жила у Сараєве дзе постала член   Здруженя подобових уметнїкох  тедишнєй Босни и Герцеґовини а после врацаня до  Нового Саду  и член Здруженя подобових уметнїкох Войводини.

После Другей шветовей войни Гелена Сивч була анґажована у велїх дружтвених акцийох и манифестацийох. Добитнїца є високих державних и професийних припознаньох.

Гелена Сивч у своїм малярским приступу виразни акварелиста, а свою тематику унапрямела на пейзаж ровнїни и теми зоз свойого родного валалу.Єй акварелу дава субтилну лирску структуру  дзе кажди обєкт достава свою моцну форму намалжованим предметом.Самостойни и заєднїцки вистави мала  у Беоґрадзе, Сараєву, Новим Садзе, Руским Керестуре,Дюрдьове.Єдна є од снователжкого Клуба подобових уметнїкох у рамикох Дружтве за руски язик,литературу и културу котри сновани 1996. року котрому була перша предсидателька.

Литература

  1. Ґрупа ауторох, Подобова творчосц Руснацох, Дружтво за руски язик,литературу и културу, Нови Сад,
  2.  https://www.youtube.com/watch?v=w0Xj0bQQoIU