Визначни  карикатуриста югославянского простору, илустратор, писатель и новинар

Креативни идентитет Любомира Сопки вецей пасмови а у каждей творчосци у котрей ше зявел охабел свой упечатлїви шлїд и индивидуалну креативносц. Як писатель спада до перших руских аванґардних творительох, у карикатури  є препознатлїви по „богатству визуалного язика“ у илустрациї по шарматних и колоритних ришеньох котри заокружени зоз динамичним рисунком полним зоз деталями.

Сопка народзени у Новим Орахове 1950. року.Ґимназию закончел у Вербаше а  Правни факултет у Новим Садзе.Найвекшу часц свойого  роботного вику препровадзел у НИУ Руске слобо дзе робел як правнкї а потим як новинар, технїчни редакор, илустратор и карикатуриста.Першу карикатуру обявел 1967. а першу самостойну виставу карикатурох мал 1987. року у Заґребе.Участвовал на прейґ пейдзешат заєднїцких виставох карикатури, участвовал на югослaвянских и медзинародних конкурсох, виставох гуманитарного характера.Член Здруженя подобових уметнїкох и дизайнерох Войводини од 1987. и  член є Медзинародней федерациї карикатуристох  FECO. Любомир Сопка  илустровал вецей як  100 друковани формати з найвекшей часци  виданя за дзеци на руским язику.Свойо карикатури и илустрациї  обявйовал у  Дневнику, Борби,  Политики, Нашей борби,  Єжу,  Вєснику, Ґласу люду,

Награди : Рочна наґрада за карикатуру  Здруженя новинарох Войводини за 1985.рок, Специялна нарада на антивойновим салону карикатури у Краґуєвцу 1985, Специялна награда Шветовей ґалериї карикатури у Скопю 1986. 1988. и 1995. року, Повеля на югославянским конкурсу Комуникациї 87. и 87.,Перша награда на конкурсу Друштва сербско-японского приятельства 1991. року , Перша награда за уметнїцку интерпретацию лоґо  часописа  за карикатуру „Witty World” North Wales (USA) 1995.року, награда на медзинародним конкурсу Єжа 1995. и 1998. року. Сопка добитнїк и назначнєйшей югославянскей  награди за карикатуру Златни Пєр котру достал 2000. року.

Литература

  1. Ґрупа ауторох , Подобова творчосц Руснацох, Дружтво за руски язик, и културу, Нови Сад, 2003.

2 Єлена Перковичова, Анї єден дзень без смушки, Шветлосц, Нови Сад, рок 2010. aприл- май , бок 223-234.

  1. 3. Мено Любомира Сопки ше на интернету находзи на 7 бокох

4.https://rdsa.tripod.com/sopkalat.html.