НАР ШЕ ЗАКЛАДА ЗА ЗАЩИТУ ПРАВОХ И ИНТЕРЕСОХ НОВИНАРОХ

НАР ДОБРОДЗЕЧНЕ, НЄВЛАДОВО И НЄПРОФИТНЕ ЗДРУЖЕНЄ

ЄДНА О ОСНОВНИХ НАПРЯМКОХ РОБОТИ НАР-у ТО УНАПРЕДЗЕНЄ СОТРУДНЇЦТВА ЗОЗ ШИЦКИМА МЕДИЯМИ НА РУСКИМ ЯЗИКУ
ЧЛЕНСТВО

ОДЛУЧОВАНЄ

Одлучує ше нєпоштредно

РОВНОПРАВНОСЦ

Шицки члени ровноправно участвую у витворйованю цильох

ДОБРОДЗЕЧНЕ

Членство у НАР-у добродзечне и здобува ше з подписованьом приступнїци

Олена Папуґа

Олена Папуґа народзена 10. юния 1964. у Руским Керестуре. Основне и стреднє образованє здобула у Руским Керестуре, а на Филозофским факултету Универзитета у Новим Садзе закончела Руски язик и литературу и Сербски язик и литературу. Занята є у Новинско-видавательней установи „Руске слово” як редакторка рубрики Нашо места. Занїма ше з прекладаньом, лекторованьом, а Дружво за руски язик и литературу и културу з Нового Саду и Дружтво Руснацох з Рєки, видали єй кнїжку з етнолоґиї „Стара руска хижа”. Тота кнїжка преложена…

0
Вецей...

Др Ясна Папуґа

Ясна Папуґа з Руского Керестура народзена 6. априла 1984. року у Вербаше. Основну школу и Ґимназию „Петро Кузмяк” закончела на руским мацеринским язику. Под час ґимназийского школованя два раз була у Виглєдовацкей станїци „Петница” на семинарох за математику. Найвекши успих у тим периодзе бул пласман на Републичне змаганє зоз математики у Панчеве, а Ґимназию закончела як школярка ґенерациї. Потим уписала физику на Природно-математичним факултету на Универзитету у Новим Садзе, дзе на основи посцигнутого успиху на перших двох рокох достала стипендию…

0
Вецей...

Др Янко Сабадош

Янко Сабадош народзени 19. юния 1928. року у Руским Керестуре, а умар 16. децембра 2015. року у Беоґрадзе. Бул науковец, дружтвени и културни роботнїк. Литературни твори обявйовал у першей половки пейдзешатих рокох ХХ вику у новинох „Руске слово” и часопису „Шветлосц”. Два класи ґимназиї закончел у Зомборе, матуровал у Новим Садзе 1948. року. Дипломовал на Правним факултету у Беоґрадзе 1957. року. Маґистровал (1974) и докторовал (1990) на Факултету политичних наукох у Беоґрадзе. Робел як фахови сотруднїк – виглєдовач и аналитичар…

0
Вецей...

Др Янко Рамач

Янко Рамач народзени у Руским Керестуре 22. марца 1955. року. Ту закончел основну школу и ґимназию 1975. року. Закончел и штири класи класичней ґимназиї у Риме. На Филозофским факултету у Новим Садзе 1980. року закончел студиї историї. Маґистровал на Филозофским факултету у Беоґрадзе (1990), а докторску дисертацию з обласци историї Руснацох одбранєл у Ужгородзе (1995). Робел у Войводянским музею як кустос за историю Войводини у ХVІІІ вику (1980–1984), а од 1984. року на Филозофским факултету у Новим Садзе, на Оддзелєню…

0
Вецей...

Julijan Ramač

Julijan Ramač Čamo rođen je 21. decembra 1963. godine u Ruskom Krsturu. Osnovnu školu završio je u svom rodnom selu, a Srednju muzičku školu „Isidir Bajić” (odsek muzički saradnik) u Novom Sadu. Posle završetka srednje škole upisao je Akademiju umetnosti u Novom Sadu i odslušao je tri semestra, ali je prekinuo studije i 1986. godine počeo je da radi u Domu kulture u Ruskom Krsturu kao muzički saradnik i korepetitor. Pored toga, on je više godina pripremao muzičke tačke u…

0
Вецей...

Юлиян Рамач

Юлиян Рамач Чамо народзел ше 21. децембра 1963. року у Руским Керестуре. Основну школу закончел у своїм валалє, а Стредню музичну школу „Исидор Баїч“ (оддїл музични сотруднїк) у Новим Садзе. После законченя стреднєй школи уписал ше на Академию уметносцох у Новим Садзе дзе одслухал три семестри и претаргнул студиї, и 1986. року почал робиц у Доме култури у Руским Керестуре як музични сотруднїк и корепетитор. Попри тим, вон вецей роки пририхтовал музични точки у вецей руских културно-уметнїцких дружтвох зоз тамтейшима…

0
Вецей...

Др Тамара Рончевич

Тамара Рончевич, народзена Хрин, зоз Руского Керестура народзена 16. марца 1987. року у Вербаше. Ходзела до Основней школи „Петро Кузмяк“ (1994-2002), потим до Ґимназиї „Петро Кузмяк“ у Руским Керестуре (2002-2006). Уписала основни акедемски студиї хемиї на Природно-математичним факултету у Новим Садзе и здобула званє професора хемиї (2006-2010). Мастер академски студиї хемиї (модул: професор хемиї) на Природно-математичним факултету у Новим Саду и званє мастер хемичар здобула 2010-2011. року. У предлуженю професийного усовершованя уписала докторски академски студиї методики настави природних наукох, математики…

0
Вецей...

Славко Надь

Славко Надь з Руского Керестура народзени 24. юлия 1966. року, дзе закончел основну и штредню школу, а Учительски факултет у Зомборе. У чежких часох войни и безпенєжносци обновел ученє руского язика у Шидзе, Бачинцох, Беркасове и Бикичу дзе пожертвовно одходзел од 1995. по 2000. школски рок. Бул член Дружтва за руски язик, литературу и културу, потримовал отримованє Стретнуцох руских школох на хтори брал учасц зоз рускима школярами. Єден рок окончовал длужносц директора Дома култури Руски Керестур, а потим свою учительску…

0
Вецей...

Сенка Бенчик

Сенка Бенчик, дзивоцке Папуґа, народзена 28. децембра 1973. року у Бачкей Тополї, дзе закончела и основну школи. Штреднє образованє педаґоґийного напряму закончела у Образовним центре „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре (1992.), Педаґоґийну академию у Суботици (1998.), a Учительски факултет у Зомборе (2002.). Два мастерски роботи на Филозофским факултету у Новим Садзе одбранєла 2012. и 2017. року. На виучованю руского язика як виборного предмету зоз елементами националней култури зоз новоораховскима школярами, з потримовку Дружтва за руски язик, литературу и културу, почала…

0
Вецей...

Др Сандра Бучко

Сандра Бучко зоз Руского Керестура народзена 3. януара 1988. року у Вербаше. Основну школу и Ґимназию „Петро Кузмяк” закончела у Руским Керестуре, а потим Технолоґийни факултет у Новим Садзе, студийска програма꞉ прехрамбене инжинєрство, цо и докторовала 2020. року. Од 2013. року є занята на Технолоґийним факултету у Новим Садзе. Перше як виглєдовач-приправнїк до 2015. року, потим до 2018. року як виглєдовач-сотруднїк. Од 2018. року роби як асистент и од 2023. року як асистент зоз докторатом. Контакт: (23) Sandra Bučko |…

0
Вецей...
Календар висткох
децембер 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Найновше
новембер 29, 2023
новембер 28, 2023
новембер 28, 2023
новембер 28, 2023
Нащивце