НАР ШЕ ЗАКЛАДА ЗА ЗАЩИТУ ПРАВОХ И ИНТЕРЕСОХ НОВИНАРОХ

НАР ДОБРОДЗЕЧНЕ, НЄВЛАДОВО И НЄПРОФИТНЕ ЗДРУЖЕНЄ

ЄДНА О ОСНОВНИХ НАПРЯМКОХ РОБОТИ НАР-у ТО УНАПРЕДЗЕНЄ СОТРУДНЇЦТВА ЗОЗ ШИЦКИМА МЕДИЯМИ НА РУСКИМ ЯЗИКУ
ЧЛЕНСТВО

ОДЛУЧОВАНЄ

Одлучує ше нєпоштредно

РОВНОПРАВНОСЦ

Шицки члени ровноправно участвую у витворйованю цильох

ДОБРОДЗЕЧНЕ

Членство у НАР-у добродзечне и здобува ше з подписованьом приступнїци

КАТАРИНА ФЕЙДИ

Катарина Фейди зоз Коцура народзена 22. децембра 2000. року. Школярка є 4. класи Штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк у Руским Керестуре. Писац почала у Основней школи, писнї єй вишли у зборнїку Сто млади таланти Южнобачкого округу, у виданю Културно-видавательного центру Сербска хижа, Пожаревац, 2014. року. На Фестивалу любовней поезиї у Зомборе участвовала 2018. року. Свойо писнї обявює у МАК-у. Написала тексти за три дзецински представи виведзени на Мемориялу Петро Ризнич Дядя у Руским Керестуре и на Фестивалу Малих сценских…

0
Вецей...

КРИСТИНА АФИЧ

Кристина Афич народзена 25.12.2000. року. Ходзи до штвартей класи штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк у Руским Керестуре. До першей класи штреднєй музичней школи у Зомборе уписала ше 2018. року. Писнї обявює у младежским часопису МАК и у Литературним слове, а зоз свою поезию ше представя и на литературних вечарох. Поезия   СИСТЕМА ПРЕПАСЦИ ЖЕМСКОГО ЖИВОТА Стоїм на штред безконєчней улїци. Як судия ше припатрам на розлуку шерца и розума. Задумано патрим на розшате нєбо у жвератку тей длугокей улїци.…

0
Вецей...

Др ЮЛИЯН РАМАЧ

Порядни професор руского язика на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе   Др Юлиян Рамач народзени у Руским Керестуре 1940. року, Филолоґийни факултет ‒ Русийски язик закончел у Беоґрадзе, докторовал зоз тему «Применовнїцки конструкциї у руским литературним язику» у Беоґрадзе, робел як преподавач русийского и руского язика у Руским Керестуре, як лектор у Радио Новим Садзе и як професор на Оддзелєню за русинистику Фолозофского факултету у Новим Садзе, дзе єден час бул и шеф Оддзелєня. Попри коло сто…

0
Вецей...

Проф. др Михайло Фейса

Рядови професор на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету Новосадского  универзитету Народзени є у Коцуре 1957. року, дзе ходзел до основней школи по руски. Ґимназию на руским язику закончел у Руским Керестуре, а Филозофски факултет, Ґрупу за анґлистику, у Новим Садзе. Маґистровал 1990. (Анґлийски елементи у руским язику) на Филолоґийним факултету у Беоґрадзе и докторовал 2000. (Час и вид у руским и анґлийским язику) на Филозофском факултету у Новим Садзе. Кратши час преподавал анґлийски язик у двоязичних основних школох у Вербаше…

0
Вецей...

Михайло КОВАЧ

Учитель, писатель, драматурґ, автор вецей учебнїкох, публицист, всестрани културни дїяч Народзел ше 27. октобра 1909. року у Шидзе, як єден спомедзи єденацецерих . Основну школу закончел у Шидзе, а учительску у Крижевцох. Дипломовал 1929.року. Як учитель почал робиц у валалох Бапска  Новак (при Шидзе), Мркушица и Антин.Учитель у Руским Керестуре  бул од 1931. по 1941. рок. Снователь є и перши редактор часопису за дзеци „Нааша заградка“  (1937-1941).Як секретар РНПД (од 1936-1941)  єден є з найактивнєйших дописовательох „Руских Новинох“ и Руского…

0
Вецей...

Владимир СЕҐЕДИ

Дружтвени роботнїк, афористичар, новинар Владмир Сеґеди народзени у  Руским Керестуре 1950. року. Основну школу закончел у родним месце, ґимназию у Новим Саду а Електротехнїчни факултет у Беоґраду.Робел у цукровнї у Червинки а  у двох мандатох бул и секретар Општинского одбора Социялистичней партиї Сербиї у Кули. Перши афоризми написал после законченого школованя.Сотрудзовал зоз „Руским словом“ дзе роками мал стаємну рубрику афоризмох „Седем раз нараз“ а  роками писал и за спортски бок у истих новинох. Афоризми обявйовал и у друкованих медийох на…

0
Вецей...

акaдeмик Влaдимир КАНЮХ

Порядни член САНУ и предсидатель Секциї за кардиоваскуларну патолоґию и розвой медицинских наукох при САНУ Aкaдeмик Влaдимир Кaнюх нaрoдзeни  1929. рoку у Oхриду Як дзецко часто приходзел зоз своїм братом Дьордьом до Керестура, до дїда и баби. (Владимиров оцец, Ивaн Кaнюх, початком двацетого вика бул єден з найвекших керестурских интелектуалцох, студирaл нa трoх унивeрзитeтoх – у Будaпeшту, Бeрлину и у Бeoґрaдзe. Aкaдeмик Влaдимир Кaнюх Сeрбскo–фрaнцузку оснoвну шкoлу зaкoнчeл у Битoлю ґимнaзию у Бeoґрaдзe, a Мeдицински фaкултeт тиж у Бeoґрaдзe 1955.…

0
Вецей...

Роман  МИЗ

Священїк, публициста, новинар, прекладатель Роман Миз народзени  13. новембра 1932. року у Дрогобичу у України у священїцкей фамелиї. Родичи му ше 1933. року приселєли до Липовлянох (Горватска) дзе закончел основну школу.Класичну ґимназию закончел  у Заґребе як и студиї  и постдипломски  семестри богословиї на Католїцким богословским  факултету.За священїка є пошвецени 1958. року и у Липовлянох бул капелан  по 1966. и два роки потим управитель парохиї. До Нового Саду  за пароха пришол 1968. и полни 45 роки односно по  2013. рок окончовал…

0
Вецей...

Микола ШАНТА

Поета, новинар, есеїста, редактор, дружтвени дїяч Микола Шанта народзени 23. септембра 1959. року у Дюрдьове. Од 1965. року жиє у Вербаше, дзе закончел основну и стредню школу. По фаху є инженєр польопривреди. Од 1986. року роби у НВУ ”Руске слово”, як новинар, дописователь, помоцнїк редактора Видавательней дїялносци, директор (2000-2005) и одвичательни редактор Видавательней дїялносци. Першу кнїжку обявел на сербским язику у Матици сербскей, 1985. року. Истого року обявел и кнїжку на руским язику и од теди функционує як билинґвални писатель.…

0
Вецей...

Мартица ТАМАШ

Новинарка, дружтвена дїячка, директорка Мартица Тамаш (дзивоцке Папуґа) народзена у Бачинцох (општина Шид) 8. новембра 1961. року. Основну школу закончела у Бачинцох, стредню школу у Шидзе, а Филозофски факултет, напрям сербскогорватски язик и югославянска литература, у Новим Садзе. Крадки час, 1985. року, робела як лекторка у Рускей редакциї Радио Нового Саду. Професийну кариєру предлужела у НВУ ”Руске слово” 1986. року, як новинарка и дописователька. Робела за Радио Нови Сад, Телевизию Войводини, новинску аґенцию БЕТА. Єдна є з перших сотруднїкох дньовей…

0
Вецей...
Календар висткох
юний 2023
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Найновше
Нащивце