НАР ШЕ ЗАКЛАДА ЗА ЗАЩИТУ ПРАВОХ И ИНТЕРЕСОХ НОВИНАРОХ

НАР ДОБРОДЗЕЧНЕ, НЄВЛАДОВО И НЄПРОФИТНЕ ЗДРУЖЕНЄ

ЄДНА О ОСНОВНИХ НАПРЯМКОХ РОБОТИ НАР-у ТО УНАПРЕДЗЕНЄ СОТРУДНЇЦТВА ЗОЗ ШИЦКИМА МЕДИЯМИ НА РУСКИМ ЯЗИКУ
НАШО ПРОЄКТИ
ЧЛЕНСТВО

ОДЛУЧОВАНЄ

Одлучує ше нєпоштредно

РОВНОПРАВНОСЦ

Шицки члени ровноправно участвую у витворйованю цильох

ДОБРОДЗЕЧНЕ

Членство у НАР-у добродзечне и здобува ше з подписованьом приступнїци

Ирина ДАВОСИР-МАТАНОВИЧ

Позната оперска шпивачка, примадона Сербского народноги театра Ирина Давосир-Матанович  позната и як радио-шпивачки руских, українских и сербских народних писньох Народзела ше 4. януара 1933. року у Дюрдьове. Уж як школярки другей класи ґимназиї пришол до вираженя єй музични талант. Прето ше уписала до Стреднєй музичней школи у Новим Садзе. По законченю музичней школи поволана є до опери у Сараєве а у медзичаше ше явела на авдицию и до новосадскей Опери и такой у септембре 1953. року була прията до Сербского…

Вецей...

Гелена СИВЧ

Подобова педаґоґиня, малярка Спрам податкох зоз котрима росполагаме, Гелена Сивч перша войводянска Рускиня котра закончела Академию подобовей уметносци.Студиранє почала у Заґребе а предлужела у Беоґрадзе  дзе дипломовала   1951. року у класи визначного маляра и педаґоґа  Неделька Ґвозденовича.Єден час жила у Сараєве дзе постала член   Здруженя подобових уметнїкох  тедишнєй Босни и Герцеґовини а после врацаня до  Нового Саду  и член Здруженя подобових уметнїкох Войводини. После Другей шветовей войни Гелена Сивч була анґажована у велїх дружтвених акцийох и манифестацийох. Добитнїца є високих…

Вецей...

о. др  Гавриїл КОСТЕЛЬНИК

Основоположнїк уметнїцкей литератури и литературного язика Руснацох у Бачкей, Сриме и Славониї, наш найугляднєйши интелектуалєц у першей половки 20. вику. Народзел ше у Руским Керестуре 15. юния 1886. року, у стреднє маєтней парастскей фамилиї.  Шейсц класи основней школи закончує у Керестуре, а   ґимназию у Винковцох и Заґребе. На Теолоґийни факултет у Заґребе уписал ше 1906. року, а 1907. року преходзи на богословию до Львова и  закончує ю 1911. року. Последипломски студиї закончел у Швайцарскей дзе одбранєл 1913. року  докторску дисертацию…

Вецей...

Емилиян ҐУБАШ

Учитель и драмски дїяч у Коцуре, други подпредсидатель Управного одбору Руского народного просвитного дружтва (РНПД) Народзел ше 25. фебруара 1875. року у Коцуре. Основну школу закончел у своїм валалє, нїзшу ґимназию у Новим Садзе, а дзиякоучительску у Ужгородзе. У дзепоєдних жридлох (як замерковал Микола М. Цап), учительску школу закончел у Баї (Мадярска). Алє, понеже добре овладал зоз карпаторуским язиком, на котрим и писал, а бул и дзияк, точнєйше будзе же бул ужгородски школяр. У Коцуре робел як учитель од 1894.…

Вецей...

Еуґен КОЧИШ

Визначни югославянски и руски скулптор Еуґен Кочиш народзени у Кули 1922 .Академию  подобових уметносц закончел у Заґребе 1954. року у класи Антуна Авґустинчича.Єден час бул шлєбодни уметнїк а од 1961. по 1972. рок бул  управнїк Ґалериї Културного центра  у Сомборе.Викладал  индивидуално и ґрупно у Заґребе,  Новим Садзе, Суботици, Мостару,  Шибенику, Баї (Мадярска) Парми и Сизари (Италия).Його скулптури ше находза  у  Краґуевцу, Вербаше, Новим Садзе, Апатину, Суботици, Сомборе, Бачким Добрим Полю, Коцуре. Кочиш робел скулптури у каменю, бронзи, ґипсу.Пестовал реалистични стил.Бул…

Вецей...

Дюра ПАПГАРГАЇ

Писатель, новинар, главни и одвичательни редактор часопису за литературу, културу и дружтвени питаня „Шветлосц”, драмски дїяч и инициятор вецей културних манифестацийох Народзел ше у Руским Керестуре 11. новембра 1936. року. Оцец Дюра, мац Маґдалена, народзена Роман. Основну школу и нїзшу ґимназию закончел у своїм валалє, стредню физкултурну школу у Новим Садзе дзе  и дипломовал югославянску литературу. Робел як наставнїк у Вербаше и Руским Керестуре a потим як новинар у Редакциї новинох „Руске слово. Полни 27 роки бул главни и одвичательни…

Вецей...

Дюра ЛАТЯК

Публициста, новинар, прекладач, длугорочни дружтвено-културни дїяч у рамикох рускей националней заєднїци Дюра Латяк народзени 31. октобра 1933. року у Руским Керестуре. Закончел новинарску школу 1951. року у Беоґрадзе, Висшу школу дружтвено-политичних наукох 1962. року и штири семестри Правного факултета у Новим Садзе. Свой роботни вик препровадзел спочатку як новинар у Рускей редакциї Радио Нового Саду, а потим як новинар у Редакциї новинох „Руске слово”. Од априла 1963. року є меновани за главного и одвичательного редактора спомнутих новинох, а у септембру…

Вецей...

о. Дюра БИНДАС

Инициятор и главни реализатор снованя Руского народного просвитного дружтва (РНПД), його перши подпредсидатель, а познєйше и предсидатель; длугорочни редактор Руского календара, наш визначни священїк и културни дїяч. Народзел ше у Руским Керестуре 23. марца 1877. року у селянскей фамилиї. Оцец Янко, мац Мария (народзена Киш). До основней школи започал ходзиц у своїм валалє, а предлужел у Винковцох, дзе закончел и першу класу ґимназиї. Школованє предлужел у Заґребе, дзе матуровал 1896. року, як питомец Грекокатолїцкей семинариї. Штири роки богословиї  закончел у…

Вецей...

Драґутин – Драґен КОЛЄСАР

Єден спомедзи найславнєйших ґлумцох  котри вироснул зоз рускей заєднїци и охабел глїбоки шлїд  на театралним и филмско телевизийним полю Югославиї Драґутин (Драґен) Колєсар – Коле ше народзел 11. октобра 1929. року у Бачинцох дзе закончел штири класи основней школи а  1940. року уписал ше до класичней ґимназиї у Заґребе, алє пре воєни обставини нє матутровал. Школованє предлужує   1949./1950. року у Новим Садзе у Театралней школи котру закончує  1953. року и пошвидко достава анґажман у новосадским Сербским народним театру. На початку…

Вецей...

Александер ДУХНОВИЧ

Национални будитель Русинох у восточней Словацкей и Закарпаттю, ґу котрим етнїчно припадаю и Руснаци Бачкей, Сриму и Славониї. Народзел ше 7. мая 1803. року у восточнословацким валалє Тополя, а умар у Пряшове 30. априла 1865. року, дзе є и поховани. Под час школованя у стреднєй школи воспитовани є у мадярским духу. По законченю богословиї першу службу достал у Пряшове.Пре особни нєпорозуменя з владиком, розпоредзени є на службу до Комлошу (нєшка Хмельова), дзе у нїм дозрева чувство припадносци рускому народу. Обачує…

Вецей...
Календар висткох
марец 2018
M T W T F S S
« Feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Найновше
марец 16, 2018
марец 16, 2018
марец 16, 2018
марец 16, 2018
Нащивце