НАР ШЕ ЗАКЛАДА ЗА ЗАЩИТУ ПРАВОХ И ИНТЕРЕСОХ НОВИНАРОХ

НАР ДОБРОДЗЕЧНЕ, НЄВЛАДОВО И НЄПРОФИТНЕ ЗДРУЖЕНЄ

ЄДНА О ОСНОВНИХ НАПРЯМКОХ РОБОТИ НАР-у ТО УНАПРЕДЗЕНЄ СОТРУДНЇЦТВА ЗОЗ ШИЦКИМА МЕДИЯМИ НА РУСКИМ ЯЗИКУ
ЧЛЕНСТВО

ОДЛУЧОВАНЄ

Одлучує ше нєпоштредно

РОВНОПРАВНОСЦ

Шицки члени ровноправно участвую у витворйованю цильох

ДОБРОДЗЕЧНЕ

Членство у НАР-у добродзечне и здобува ше з подписованьом приступнїци

Проф. др Михайло Фейса

Рядови професор на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету Новосадского  универзитету Народзени є у Коцуре 1957. року, дзе ходзел до основней школи по руски. Ґимназию на руским язику закончел у Руским Керестуре, а Филозофски факултет, Ґрупу за анґлистику, у Новим Садзе. Маґистровал 1990. (Анґлийски елементи у руским язику) на Филолоґийним факултету у Беоґрадзе и докторовал 2000. (Час и вид у руским и анґлийским язику) на Филозофском факултету у Новим Садзе. Кратши час преподавал анґлийски язик у двоязичних основних школох у Вербаше…

0
Вецей...

Михайло КОВАЧ

Учитель, писатель, драматурґ, автор вецей учебнїкох, публицист, всестрани културни дїяч Народзел ше 27. октобра 1909. року у Шидзе, як єден спомедзи єденацецерих . Основну школу закончел у Шидзе, а учительску у Крижевцох. Дипломовал 1929.року. Як учитель почал робиц у валалох Бапска  Новак (при Шидзе), Мркушица и Антин.Учитель у Руским Керестуре  бул од 1931. по 1941. рок. Снователь є и перши редактор часопису за дзеци „Нааша заградка“  (1937-1941).Як секретар РНПД (од 1936-1941)  єден є з найактивнєйших дописовательох „Руских Новинох“ и Руского…

0
Вецей...

Владимир СЕҐЕДИ

Дружтвени роботнїк, афористичар, новинар Владмир Сеґеди народзени у  Руским Керестуре 1950. року. Основну школу закончел у родним месце, ґимназию у Новим Саду а Електротехнїчни факултет у Беоґраду.Робел у цукровнї у Червинки а  у двох мандатох бул и секретар Општинского одбора Социялистичней партиї Сербиї у Кули. Перши афоризми написал после законченого школованя.Сотрудзовал зоз „Руским словом“ дзе роками мал стаємну рубрику афоризмох „Седем раз нараз“ а  роками писал и за спортски бок у истих новинох. Афоризми обявйовал и у друкованих медийох на…

0
Вецей...

акaдeмик Влaдимир КАНЮХ

Порядни член САНУ и предсидатель Секциї за кардиоваскуларну патолоґию и розвой медицинских наукох при САНУ Aкaдeмик Влaдимир Кaнюх нaрoдзeни  1929. рoку у Oхриду Як дзецко часто приходзел зоз своїм братом Дьордьом до Керестура, до дїда и баби. (Владимиров оцец, Ивaн Кaнюх, початком двацетого вика бул єден з найвекших керестурских интелектуалцох, студирaл нa трoх унивeрзитeтoх – у Будaпeшту, Бeрлину и у Бeoґрaдзe. Aкaдeмик Влaдимир Кaнюх Сeрбскo–фрaнцузку оснoвну шкoлу зaкoнчeл у Битoлю ґимнaзию у Бeoґрaдзe, a Мeдицински фaкултeт тиж у Бeoґрaдзe 1955.…

0
Вецей...

Роман  МИЗ

Священїк, публициста, новинар, прекладатель Роман Миз народзени  13. новембра 1932. року у Дрогобичу у України у священїцкей фамелиї. Родичи му ше 1933. року приселєли до Липовлянох (Горватска) дзе закончел основну школу.Класичну ґимназию закончел  у Заґребе як и студиї  и постдипломски  семестри богословиї на Католїцким богословским  факултету.За священїка є пошвецени 1958. року и у Липовлянох бул капелан  по 1966. и два роки потим управитель парохиї. До Нового Саду  за пароха пришол 1968. и полни 45 роки односно по  2013. рок окончовал…

0
Вецей...

Микола ШАНТА

Поета, новинар, есеїста, редактор, дружтвени дїяч Микола Шанта народзени 23. септембра 1959. року у Дюрдьове. Од 1965. року жиє у Вербаше, дзе закончел основну и стредню школу. По фаху є инженєр польопривреди. Од 1986. року роби у НВУ ”Руске слово”, як новинар, дописователь, помоцнїк редактора Видавательней дїялносци, директор (2000-2005) и одвичательни редактор Видавательней дїялносци. Першу кнїжку обявел на сербским язику у Матици сербскей, 1985. року. Истого року обявел и кнїжку на руским язику и од теди функционує як билинґвални писатель.…

0
Вецей...

Мартица ТАМАШ

Новинарка, дружтвена дїячка, директорка Мартица Тамаш (дзивоцке Папуґа) народзена у Бачинцох (општина Шид) 8. новембра 1961. року. Основну школу закончела у Бачинцох, стредню школу у Шидзе, а Филозофски факултет, напрям сербскогорватски язик и югославянска литература, у Новим Садзе. Крадки час, 1985. року, робела як лекторка у Рускей редакциї Радио Нового Саду. Професийну кариєру предлужела у НВУ ”Руске слово” 1986. року, як новинарка и дописователька. Робела за Радио Нови Сад, Телевизию Войводини, новинску аґенцию БЕТА. Єдна є з перших сотруднїкох дньовей…

0
Вецей...

Єлена ПЕРКОВИЧ

Новинарка, активисткиня Єлена (Шанта) Перкович  народзена 3. мая  1950. у Руским Керестуре.Ґимназию закончела у Вербаше. Дипломовала на Филозофским факултету у Беоґраду философию и историю уметносци.Робела як новинарка и редакторка у Информативним центру  Вербас и на рускей и серпскей бешеди. Була дописователька  беоґрадских и новосадских медийох:Блица, Бети, Танюґу, Привредного преґледа, новосадского Дневника, Радио Нового Саду на руским и серпским язику, ТВ Нови Сад на руским язику.Вєдно зоз Владимиром Паланчанином є ауторка  проєкта  информативней аґенциї на руским язику «Рутенпрес» ( 2006.) чия…

0
Вецей...

Иван КАНЮХ

Педаґоґ, прекладатель Иван Канюх народзени 1899. Року у Руским Керестуре.Основну школу закончел у Руским Керестуре. Ґимназию у Вербаше закончел за два роки. Школованє предлужел у Будапешту, Берлину и Беоґраду дзе студирал философию и язики насампредз старо гречески и латински. Мал притоку ґу ученю язикох та добре знал франсузки и нємецки. Знанє старогреческого и латинского язика одведли го трицетих року двацетого вику до Битолю и Охриду дзе участвовал як член фахового тиму  на археолоґийних викопованьох  на локалитету Хераклеї Линкестис котри нєшка…

0
Вецей...

академик Федор ГЕРБУТ

Порядни член Сербскей академиї наукох и уметносцох, предсидатель Одбору за физику САНУ Академик Федор Гербут народзени 2. мая 1932. року у Вербаше. Штири класи основней школи закончел у Руским Керестуре, а потим ше зоз фамелию преселєл до Нового Саду, дзе предлужел школованє и закончел ґимназию. На Природно-математични факултет у Беоґрадзе, студийску ґрупу физичней хемиї, ше уписал 1952. року. После двох рокох ше преруцел на студиї физики. Дипломовал 1956. року, и як асистент почал робиц на Институту за физику, хемию и…

0
Вецей...
Календар висткох
юлий 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Найновше
новембер 30, 2023
новембер 30, 2023
новембер 30, 2023
новембер 30, 2023
новембер 29, 2023
Нащивце