Ася Папуґа народзена 31. юлия 1986. року у Вербаше. Закончела Основну школу и Ґимназию Петро Кузмяк у Руским Керестуре. Дипломовала на Катедри за руски язик и литературу на Филозофским факултету у Новим Садзе 2013. року. Пише поезию, хтору обявює у часопису Шветлосц, Литературним слове, Маку, Руским Календаре. Обявює и у Фейсбук ґрупи Литература по руски, а свойо писнї читала на скоро шицких манифестацийох хтори промовую поезию на руским язику. Написала и текст за шпиванку хтора виведзена на фестивалу Ружова заградка.…