Mаляр, дизайнєр, мултимедиялни творитель  Владо Няради народзени 16. юния 1966. року у Вербаше.Закончел Школу за дизайн, ґрафички одсек у Новим Саду.Самостойно викладал у жеми и иножемстве 54 раз , а на колективних  жирираних виставох, салонох, биєналох и триєналох по цалим швеце  прейґ 700 раз.По думаню комисиї котра составена од историчарох уметносци и подобових критичарох зоз цалого швета Владо Няради вошол до узшого вибору за „ 100 малярох будучносци“ у Лондону 2014. У конкуренциї уметнїкох зоз цалого швета.Наградзовани є за малярство,…